Wat is een laparoscopie?

Laparo betekent buikholte en scopie betekent kijken. Een diagnostische laparoscopie is een kijkoperatie waarbij we de organen in de buikholte bekijken. We kunnen zo de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken, lever en middenrif nauwkeurig onderzoeken. Het onderzoek verloopt via drie kleine insneden in de buikwand van ongeveer 5 mm. Langs één van die sneetjes brengen we een camera in je buik in. Langs de andere insneden brengt de arts de instrumenten in.

preoperatieve onderzoeken

Soms moeten er voor de operatie een aantal voorbereidende onderzoeken gebeuren. Welke onderzoeken dat zijn, hangt af van je leeftijd en je gezondheidstoestand. De meest voorkomende onderzoeken zijn een bloedafname, een elektrocardiogram en een RX-foto van de longen. Soms is ook een CT-scan, een PET-scan en een echografie van de lymfeklieren in de liezen nodig.

Het plannen en opvolgen van die onderzoeken gebeurt via de preopnamebalie. Daar brengen we meteen ook een aantal administratieve zaken in orde, zoals het toestemmingsformulier voor de ingreep en de verdoving en de preoperatieve vragenlijst. Als je dat wilt, kun je de preoperatieve onderzoeken ook laten uitvoeren door je huisarts.

Infectie voorkomen

Bij een ingreep willen we natuurlijk infectierisico’s voorkomen. Een vlot herstel is essentieel. Daar kun je zelf ook voor zorgen door een goede lichaamshygiëne:

 • Neem op de dag van de ingreep een douche met gewone zeep, tenzij je behandelende arts andere instructies geeft. Je haar mag je ook met gewone shampoo wassen.
 • Poets je tanden goed.
 • Knip de nagels van je vingers en tenen kort. Tijdens de operatie meten we via je vingertop het zuurstofgehalte in je bloed. Kunstnagels en nagellak belemmeren dat.
 • Breng de ochtend van de ingreep geen make-up of bodylotion aan.
 • Laat juwelen en piercings thuis. Die kunnen brandwonden veroorzaken als we elektrocoagulatie gebruiken (een elektrisch instrument waarmee in sommige gevallen de operatie uitgevoerd wordt).
 • Scheer je niet met een scheermesje, want dat veroorzaakt kleine letsels. Ontharen gebeurt het best in het ziekenhuis met een medische tondeuse; die vermindert de kans op huidirritaties.
 • Stop twee dagen voor de ingreep met roken.

De opname

Voor de opname

Als je bloedverdunners neemt, moet je die vijf à tien dagen voor de operatie stoppen. Bespreek dat met je behandelende arts.

De opname

Meld je op de dag van de opname aan in straat 60 voor de inschrijving. Daarna ga je naar de afdeling. De verpleegkundige begeleidt je naar je kamer en stelt je een aantal vragen over eventuele vorige ziekenhuisopnames, allergieën, medicatie … Als je nog vragen hebt over de operatie en de gevolgen ervan, kun je die bespreken met de begeleidingsverpleegkundige of arts.

Meestal volstaat een dagopname.

De operatie

De verdoving

Een laparoscopische operatie gebeurt onder algemene verdoving. Via het infuus dient de anesthesist het verdovend middel toe, ondertussen plaatsen we ook een masker over de mond en neus waarlangs we zuurstof toedienen. We plaatsen ook een buisje in je luchtpijp om je te beademen.

Tijdens een algemene verdoving voel je geen pijn. Je krijgt ook een sonde in je blaas om urine af te voeren. Met een lege blaas is er meer ruimte voor de laparoscopie.

De ingreep

We maken een snede van ongeveer 5 mm in de onderrand van de navel. Langs de snede brengen we een dunne holle naald in de buikholte. Als we vermoeden dat er vergroeiingen zijn (bv. na voorgaande operaties) brengt de arts de naald en de laparoscoop (=camera) soms op een andere plaats in. We vullen de buikholte via de naald of buis met onschadelijk koolzuurgas (CO2). Zo ontstaat er ruimte in de buikholte om de verschillende organen goed te kunnen zien en manipuleren tijdens het onderzoek.

De operatie-instrumenten brengen we in via een tweetal insneden in de linker- en rechteronderbuik. Soms maken we ook een derde insnede boven het schaambeen. Om de baarmoeder tijdens de operatie te kunnen bewegen, brengt de arts langs de vagina vaak ook een instrument in de baarmoederholte in.

Tijdens de operatie onderzoekt de arts de organen in de buikholte: de baarmoeder, de eileiders en de eierstokken. Hij kan ook de blindedarm, een deel van de lever, de galblaas en een groot deel van de darm bekijken.

Een diagnostische laparoscopie duurt ongeveer 20 minuten. Soms worden biopten (stukjes weefsel) genomen.

Na de operatie

Na de operatie wordt je wakker in de ontwaakzaal. Na een algemene verdoving kun je soms wat last van keelpijn hebben als gevolg van het buisje dat tijdens de operatie in je luchtpijp zat. Misselijkheid is niet uitgesloten maar de anesthesist voorziet daarvoor de nodige medicatie. Via het infuus krijg je eventueel nog pijnstilling.

Schouderpijn door het koolzuurgas kan voorkomen, maar is tijdelijk en verdwijnt meestal na een paar dagen.

Het ontslag gebeurt na goedkeuring van de arts. Je mag niet zelf naar huis rijden, iemand moet je ophalen. Bij het ontslag krijg je een datum mee voor een controle.

Nazorg

 • Wacht tot vier weken na de operatie met heffen (meer dan 10 kg), actief sporten en seksuele betrekkingen. Overdrijf niet met overmatige bewegingen: luister naar je lichaam. Het is beter regelmatig korte afstanden te doen. Dat bevordert de bloedsomloop en voorkomt klontervorming (trombose).
 • Vaginaal bloedverlies gedurende een tweetal weken na de ingreep is normaal. Gebruik geen tampons, want dat geeft risico op infectie. Het bloedverlies mag niet hevig zijn. Is dat wel het geval, verwittig dan je arts of de afdeling.
 • Als alles normaal verloopt mag het litteken bloot blijven en is er geen verdere verzorging nodig. Het vreemde gevoel rond het litteken kan 6 tot 12 maanden duren. De hechtingen zijn oplosbaar.
 • Neem geen bad tot 4 weken na de operatie om verweking van het litteken te vermijden. Douchen mag wel.
 • Zorg de eerste weken voor een gemakkelijke stoelgang. Eet gezond en gevarieerd, met veel fruit en drink voldoende. In samenspraak met je arts kun je een laxerend middel (bv. Movicol®) gebruiken.
 • Als je pijn hebt, mag je na na overleg met de behandelende arts paracetamol innemen (bv. Dafalgan®, Perdolan® mono).
 • Contacteer je huisarts bij specifieke vragen rond pijn of inname van medicatie.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-april-2021.

Gynaecologie en verloskunde

Maag-, darm- en leverziekten

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by