Bij een chronische rhinosinusitis helpt medicatie niet altijd en is een operatie nodig. De ingreep (functionele endoscopische sinusheelkunde of FESS) gebeurt onder algemene verdoving. Via de beide neusgaten brengt de arts een neusendoscoop en de nodige instrumenten in. Het zieke slijmvliesweefsel en beenderige fragmentjes worden weggenomen zodat de sinussen goed breed in verbinding staan met de neusholte en de normale drainage en ventilatie kan herstarten. Geleidelijk aan herstelt het slijmvlies zich en verdwijnen de symptomen. Na de ingreep zijn langdurige lokale fysiologische neusspoelingen en gebruik van specifieke neussprays aangewezen om de genezing te bevorderen.

Anatomie van de sinussen

Sinussen (ook neusbijholten genaamd) zijn met lucht gevulde holten in de schedel die via kleine afvoerkanaaltjes verbonden zijn met de neusholte. De sinussen zijn bedekt met een dunne laag slijmvlies. Dit produceert slijm dat door middel van trilhaarcellen vanuit de sinussen naar de neusholte wordt getransporteerd. Aan elke zijde zijn er vier soorten sinussen: de kaaksinus, de voorhoofdsinus, de zeefbeensinussen en de wiggebeensinus.

Ontsteking van de sinussen

Wanneer er problemen ontstaan met de verluchting van de sinussen kunnen zij ontsteken (men spreekt dan van sinusitis) en klachten veroorzaken zoals neusobstructie, hoofdpijn, verminderde reukzin, overvloedige slijmproductie. Wanneer een ontsteking van de sinussen langer dan drie maanden aanhoudt, spreekt men van een chronische sinusitis. Chronische sinusitis wordt altijd eerst behandeld met medicatie. Bij onvoldoende verbetering kan een sinusingreep nodig zijn. Neuspoliepen (of polyposis nasi) zijn goedaardige, glazige verdikkingen van het neusslijmvlies. De exacte oorzaak van het ontstaan van deze poliepen is niet gekend. Soms worden ze gezien bij patiënten die ook allergieën en/of astma hebben.

Neuspoliepen mogen niet verward worden met de “poliepen” die vaak bij kinderen worden verwijderd (bij kinderen gaat het eigenlijk om de neusamandel die zich achteraan in de neus bevindt).

Door de aanwezigheid van neuspoliepen kunnen de afvoergangen van de sinussen verstopt worden waardoor hier een chronische sinusitis kan optreden. Ook neuspoliepen worden in eerste instantie met medicatie behandeld. Wanneer dit echter onvoldoende is, kan een sinusingreep noodzakelijk zijn.

Operatie

Het doel van een functionele endoscopische sinusingreep of FESS is de verluchting en drainage van de sinussen te herstellen, zodat een infectie beter kan opklaren.

Via de neusgaten worden een kleine camera (neusendoscoop) en fijne instrumenten ingebracht om de openingen van de sinussen naar de neus te verbreden. Het zieke slijmvlies ter hoogte van de sinussen zal dan voor een groot deel worden verwijderd. Soms moeten hierbij ook poliepen worden verwijderd.

Als er een belangrijke scheefstand van het neustussenschot is, kan het zijn dat deze afwijking moet gecorrigeerd worden alvorens de sinusingreep uit te voeren. Dit gebeurt dan tijdens dezelfde verdoving. Na de ingreep worden soms kleine wiekjes in de neus geplaatst die na vijf tot zeven dagen verwijderd worden.

Verdoving

De ingreep gebeurt onder algemene verdoving. Vooraf wordt u gevraagd een preoperatieve vragenlijst en toestemmingsformulier in te vullen. Het is heel belangrijk andere gezondheidsproblemen, allergieën of medicatie (zeker bloedverdunnende medicatie zoals Asaflow®, Aspirine®,…) te melden.

Voor patiënten vanaf 15 jaar wordt ook een afspraak op de preopnamebalie voorzien. Eventueel worden nadien nog bijkomende onderzoeken (longfoto, bloedname, etc.) aangevraagd.

Mogelijke complicaties

Een ingreep van de sinussen verloopt doorgaans zonder complicaties. De meest voorkomende complicatie is een bloeding. Aangezien de sinussen heel dicht gelegen zijn bij de ogen en de schedelbasis, is er theoretisch een kans dat deze structuren beschadigd worden, alhoewel dit in werkelijkheid slechts heel zelden voorkomt. Als je klachten ondervindt van hevige hoofdpijn, koorts, zwelling van een oog of dubbelzicht, dan neem je best contact op met jouw arts.

Na de operatie

Na de ingreep verblijf je enige tijd op de ontwaakzaal (recovery) waar je rustig wakker wordt. Na toestemming van de anesthesist word je terug naar je kamer gebracht waar je zorgvuldig opgevolgd wordt door de verpleegkundigen. Zij meten regelmatig jouw pols en bloeddruk en houden de operatiestreek in het oog. De verpleegkundige zal je meedelen wanneer je opnieuw water mag drinken. Tenzij anders afgesproken, blijf je één nacht in het ziekenhuis.

Adviezen voor thuis

Onderstaande adviezen helpen de genezing en verminderen de kans op complicaties:

 • Snuiten
  De eerste week na de ingreep wordt snuiten best vermeden. Als het nodig is, kan de neus worden afgedept.
 • Zware inspanningen
  Zware inspanningen vermijd je best de eerste twee weken.
 • Sport
  Contactsporten moet je tot drie weken na de ingreep vermijden.
 • Werk
  Een afwezigheidsattest voor het werk wordt voorzien tot twee weken na de ingreep.
Het is van groot belang dat je na een sinusingreep heel regelmatig (minstens vijf keer per dag) de neus spoelt met zoutwater. Als je onvoldoende spoelt, kan er een minder goede heling optreden waardoor er opnieuw verstopping van de sinussen kan ontstaan. Het is mogelijk dat bij het spoelen bloed vrijkomt uit de neus. Dit is normaal. Als tussen de spoelingen door aanhoudend bloedverlies optreedt, moet je contact opnemen met onze dienst.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 24-oktober-2022.

Neus-, keel- en oorziekten, hoofd- en halsheelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by