Op deze pagina

Een laminectomie is een behandeling voor een lumbale of cervicale spinaal kanaalstenose.

Wat houdt de operatie in?

De ingreep gebeurt onder narcose. We nemen de wervelbogen (laminae), het verdikte gele ligament (=ligamentum flavum) en de binnenzijde van de facetgewrichten weg om het spinaal kanaal te vergroten. We benaderen de wervels via de achterzijde. Het aantal wervelbogen dat we verwijderen, is afhankelijk van de vernauwing en bepalen we op basis van de scans, bij de diagnose.

Risico's

We zien vaak een snelle verbetering van de pijnklachten in de benen, maar in het begin kun je wel meer pijn hebben in je rug of nek door de operatie. De pijn verbetert vaak de eerste dagen, maar kan nog enkele weken aanwezig blijven. Soms starten we daarom na enkele weken met kinesitherapie.

Complicaties zijn zeldzaam bij deze ingreep. Een nabloeding, lekkage van hersenvocht of infectie komen uitzonderlijk voor.

Voor de operatie

De neurochirurg verwijst je door naar de preopnamebalie. Zij vragen je om alle voorbereidende onderzoeken uit te voeren. Dat kan gaan om:

 • labresultaten
 • EKG of hartonderzoek
 • longfoto
 • ...

Breng de resultaten van de onderzoeken minstens drie dagen voor je ingreep binnen bij de preopnamebalie.

De dag van de operatie

Voor je naar het ziekenhuis vertrekt

Preoperatief wassen: tijdens de consultatie kreeg je acht flacons Iso-Betadine® Uniwash mee naar huis. Was je daarmee de avond voor je vertrek en de ochtend van je ingreep volgens de vier stappen.

Aankomst in het ziekenhuis

 • Een medewerker van ons team ontvangt je en begeleidt je naar je kamer.
 • We overlopen je klachten en medische voorgeschiedenis. Het is belangrijk dat we ook de thuismedicatie overlopen en dat je alle genomen bloedverdunners vermeldt (ook als je ze intussen niet meer neemt).
 • Geef op tijd alle nodige formulieren of attesten af die je arts moet invullen (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attesten voor het ziekenfonds ...).

Voor de operatie

 • De verpleegkundige informeert je op welk tijdstip je ingreep ongeveer plaatsvindt.
 • Verwijder juwelen, contactlenzen, tandprothesen, andere prothesen ...
 • De enige toegelaten kledingstukken zijn een operatiehemd en antiflebitiskousen. Heb je zo'n kousen thuis, breng ze dan gerust mee.

De antiflebitiskousen moet je dragen tot de dag van je ontslag.

Transport naar de voorbereiding

 • Een medewerker van het patiëntenvervoer brengt je naar de voorbereiding waar de collega’s van de operatiezaal je ontvangen en verder begeleiden.

Na de ingreep

Je wordt wakker in de ontwaakzaal (PAZA) met een infuus voor de pijnmedicatie, een arteriële katheter, een wonddrain, een blaassonde en eventueel een pijnpomp (PCIA-pomp). We observeren je tot je voldoende wakker bent. Je blijft er één nacht en de volgende ochtend brengen we je terug naar de afdeling.

De eerste pijnmedicatie krijg je via een infuus volgens schema. De verpleegkundige voert regelmatige controle uit over:

 • neurologische functies: trek- en duwkracht van de benen.
 • parameters: bloeddruk, pols, temperatuur en zuurstofwaarden.
 • pijn.

Bij de eerste tekenen van darmwerking bieden we je drinken aan. Als de darmwerking op gang komt, starten we met lichte voeding.

Verder verblijf op de afdeling

 • Je krijgt een verpleegkundige toegewezen die de nodige observaties verder uitvoert.
 • Je krijgt regelmatig pijnmedicatie volgens het pijnschema.
 • Je hebt bedrust tot 16 uur. Daarna geven we je instructies over hoe je het best opstaat na de ingreep. Volg de instructies strikt op.
 • De tweede dag, als de pijn onder controle is, verwijderen we het infuus en starten we met orale pijnstilling volgens schema. Als opstaan vlot verloopt, verwijderen we ook de blaassonde.
 • Elke dag komt een neurochirurg langs op de kamer samen met de dienstverantwoordelijke of dagverantwoordelijke. In overleg beslissen we wanneer je het ziekenhuis mag verlaten.

Je verblijft gemiddeld 4 tot 5 dagen op de afdeling na deze ingreep.

Ontslag uit het ziekenhuis

 • Vraag je arts naar eventuele attesten of formulieren die je nodig hebt bij ontslag (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attest voor het ziekenfonds ...).
 • Voor je vertrek brengt de verpleegkundige een nieuw spatwaterdicht verband aan.
 • Instructies voor de wondzorg en de datum waarop de hechtingen verwijderd mogen worden, vind je terug op je ontslagbrief.
 • Je krijgt bij ontslag ook je medicatiebrief in drievoud mee: voor jezelf, de huisarts en de apotheker.

Opvolgafspraak

De neurochirurg ziet je graag terug een zestal weken na de ingreep. Bij je ontslag krijg je een precieze datum voor de opvolgafspraak.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 09-april-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by