De operatie

Bij een nefrectomie verwijdert de uroloog 1 van de 2 nieren. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Als je een kwaadaardig gezwel van de nier hebt, kan het nodig zijn dat de nier in zijn geheel verwijderd wordt. Bij een slecht functionerende nier kan de uroloog je ook adviseren om deze nier te laten wegnemen.

Voorbereiding voor de operatie

De avond voor de ingreep of de dag van de ingreep word je opgenomen op de hospitalisatieafdeling. Breng zeker nachtkledij, toilet- en wasgerief mee. Een paar pantoffels en ochtendjas zijn handig. Neem ook de medicatie mee die je gewoonlijk thuis inneemt (liefst in de originele verpakking). Indien je anti-emboolkousen hebt van een eerdere opname kun je deze ook meenemen. Als je voorgaande onderzoeken liet uitvoeren bij de huisarts of hart – of longspecialist zoals een bloedafname, een electrocardiogram of een longfoto moet je deze ook meebrengen naar het ziekenhuis en bezorg je dit aan de verpleegkundige van de dienst.

Vanaf middernacht voor de ingreep mag je niets meer eten of drinken want je wordt onder volledige verdoving gebracht. Juwelen, een kunstgebit, een hoorapparaat en een bril mogen niet mee naar de operatiezaal en moeten op de kamer blijven.

Mogelijk neem je thuis reeds 1 of meerdere bloedverdunnende medicijnen. De uroloog zal je (al dan niet in samenspraak met de huisarts of cardioloog) advies geven of je deze moet stoppen of vervangen enkele dagen voor de ingreep.

Mannen worden bij de opname ook geschoren zodat de huid goed ontsmet kan worden tijdens de ingreep. De beharing wordt weggeschoren van aan de tepellijn tot aan het schaambeen. Als je dit wenst, kun je dit ook zelf doen voor je naar het ziekenhuis komt.

Na de operatie: de ontwaakruimte en intensieve zorgen

Na de operatie word je naar de dienst intensieve zorgen gebracht. Bezoek kun je pas ontvangen enkele uren nadat je wakker bent.

Je zal merken dat er enkele buisjes in je lichaam zitten. Een blaassonde (fijn siliconen buisje met een ballon op de tip) bevindt zich langs je penis of plasbuis in de blaas. Deze sonde blijft gemiddeld 1 tot 2 dagen zitten na de operatie. Langs de buikwand in de buik bevindt zich een tweede buisje: een wonddrain. Dit buisje dient om overtollig wondvocht na de operatie af te voeren en wordt meestal de dag na de ingreep verwijderd. Je zal ook een infuus krijgen waarlangs je pijnstilling en vocht krijgt.

Na de operatie: herstel op de kamer en ontslag

Als je terug op de kamer komt, zal je merken dat de verpleegkundige je zal stimuleren om snel rechtop te zitten en snel terug te beginnen met eten. Dit bevordert je herstel en zal ervoor zorgen dat je tijdig naar huis kan. Een verpleegkundige zal je in het begin helpen met dagelijkse lichaamsverzorging en je nadien aanmoedigen om die taken weer zelf uit te voeren vooraleer je naar huis gaat.

De gemiddelde hospitalisatieduur na een nieroperatie bedraagt 3 dagen. De arts beslist in overleg met jou en de verpleegkundige wanneer je naar huis kan gaan. Indien er voorzien wordt dat je meer hulp nodig hebt thuis wordt dit liefst voor de hospitalisatie reeds aangekaart met de sociale dienst van het ziekenhuis.

Ongewenste bijwerkingen van de ingreep

Het hele team van verpleegkundigen, anesthesisten en de chirurg stellen alles in het werk om de operatie vlot te doen verlopen. Ondanks deze voorzorgen is het mogelijk dat je een ongewenste bijwerking ervaart. Een nefrectomie is een standaard ingreep waarbij de kans op bijwerkingen erg klein is. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van bijwerkingen die mogelijk zijn. Deze worden enkel vermeld voor de volledigheid, laat je hierdoor dus niet afschrikken!

  • Een bloeding tijdens de operatie is zeer zeldzaam. Indien dit probleem zich zou voordoen, bestaat de kans dat de chirurg moet overgaan tot een open insnede in de buikwand om het probleem te controleren. Een nabloeding na de operatie is ook mogelijk maar zeer zeldzaam. Slechts zeer zelden is een nieuwe interventie van de chirurg noodzakelijk.
  • Een wondinfectie kan optreden door huidbacteriën die zich in de operatiewondjes nestelen. Dit probleem is bijna steeds met antibiotica te behandelen. Voor de operatie wordt de huid ook grondig ontsmet om dit probleem te vermijden.
  • Een urineweginfectie of een bloedklonter in de benen zijn ook mogelijke ongewenste effecten na de operatie.

Nevenwerkingen eigen aan de ingreep

Het is mogelijk dat na dergelijke operatie de globale werking van de nieren lichtjes achteruit gaat. Dit is eigen aan de ingreep aangezien je nu slechts één nier overhoudt. Meestal heeft dit voor je dagelijks functioneren geen gevolgen. Je resterende nier zal immers meer urine gaan filteren en voor een stuk compenseren voor de nier die je niet meer hebt. Indien je voor de ingreep reeds een erg slechte nierfunctie had, kan het zijn dat de uroloog je voor of na de ingreep doorverwijst naar de niet-chirurgische nierspecialist die je advies kan geven over voeding, levensstijl, etc.

Levensstijl en zelfzorg

  • Lichte huishoudelijke taken kun je reeds verrichten vanaf 1 week na de operatie. Zware inspanningen zijn de eerste 6 weken absoluut niet aangewezen.
  • Wij hebben het liefst dat je de eerste 6 weken na de operatie geen (verre) reizen plant zodat je in optimale omstandigheden kan herstellen.
  • Als je een bureaujob uitoefent, kun je vermoedelijk na een 4-tal weken werken. Als je een fysiek belastende job uitoefent, moet je toch rekenen op minstens 6 weken ongeschiktheid.
  • Het is verstandig om jezelf voldoende tijd te geven om te herstellen en op regelmatige tijdstippen te rusten.

De wondjes van de kijkoperatie zullen bedekt worden door verbandjes. Indien deze droog blijven, moeten deze niet dagelijks verzorgd worden. Indien bebloed of nat door wondvocht is er wel een dagelijkse desinfectie en vervanging van de verbandjes nodig. Met sommige waterafstotende verbandjes mag je ook douchen. Een bad mag je pas nemen nadat de wondjes volledig genezen zijn.

Je dient je anti-emboolkousen te dragen gedurende 2 weken na de operatie. Je zal ook dagelijks een inspuiting met een bloedverdunner krijgen ter preventie van bloedklonters. Deze inspuitingen moet je ook thuis verder zetten voor een totale duur van 14 dagen. Hiervoor kan een thuisverpleegkundige langskomen.

De eerste weken na de operatie kun je nog wat pijn ervaren ter hoogte van de buikwand. Hiervoor wordt gewoonlijk bij ontslag pijnstilling voorzien die je ook mag innemen. Als je pijn hebt, adviseren wij om deze medicatie ook te nemen want pijnvrij zal je sneller herstellen.

Opvolging

Na de operatie zal je regelmatig op controle moeten komen om na te kijken of je resterende nier goed blijft functioneren en om te zien of er geen herval is van de ziekte in het geval dat er sprake was van een niertumor. De uroloog zal je adviseren om na een bepaalde tijd opnieuw beelden te laten maken ter nazicht van buik en longen. Een nabehandeling zal na deze ingreep zelden noodzakelijk zijn.

Contact

Indien je nog vragen hebt, kun je steeds contact opnemen met onze urologische verpleegkundigen of onze artsen. Wij kunnen je niet altijd meteen te woord staan wanneer wij andere patiënten helpen met een consultatie of een operatie. Om sommige zaken te bespreken, maak je best een afspraak op de consultatie urologie. Voor echt dringende zaken contacteert je onze dienst spoedgevallen die ons zullen verwittigen van je probleem.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 05-januari-2021.

Urologie, andrologie, steenkliniek

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by