Ralif (anterieure toegang voor wervelzuil chirurgie)

Op deze pagina

RALIF staat voor retroperitoneale lumbale fusie. We maken een toegangsweg doorheen de buik om aan de voorkant van de wervelzuil te kunnen werken.

Wat houdt de operatie in?

De operatie gebeurt onder algemene narcose in ruglig. Net voor de ingreep lokaliseren we met een mobiel röntgentoestel het juiste niveau op de wervelzuil. Daarna maken we een insnede in de lengte van ongeveer 7 cm in de linker flank, ongeveer 5 cm naast de middenlijn. We splitsen de spieren in de lengte en nemen ze dus niet door. Het buikvlies, een soort van zak waarin alle buikorganen zich bevinden openen we niet, maar duwen we met inhoud naar de kant. In de diepte zie je dan de voorkant van de wervelzuil liggen met daarop de urineleider en de grote ader en slagader. De urineleider kunnen we gemakkelijk aan de kant schuiven. De grote buikslagader en -ader liggen vast door allerlei zijtakjes. De zijtakjes binden we af en halen we door, zodat de bloedvaten mobiel worden en we ze kunnen verplaatsen. We brengen daarna een soort ijzerkooi ingebracht die de bloedvaten en het buikvlies aan de kant houdt. Zo kunnen we veilig aan de wervelzuil werken.

Voor de operatie

De neurochirurg verwijst je door naar de preopnamebalie. Zij vragen je om alle voorbereidende onderzoeken uit te voeren. Dat kan gaan om:

 • labresultaten
 • EKG of hartonderzoek
 • longfoto
 • ...

Breng de resultaten van de onderzoeken minstens drie dagen voor je ingreep binnen bij de preopnamebalie.

De avond voor de ingreep

Je krijgt instructies mee over het gebruik van Moviprep®. Dat is een darmvoorbereiding die je uitvoert de avond voor de ingreep.

De dag van de operatie

Voor je naar het ziekenhuis vertrekt

Preoperatief wassen: tijdens de consultatie kreeg je acht flacons Iso-Betadine® Uniwash mee naar huis. Was je daarmee de avond voor je vertrek en de ochtend van je ingreep volgens de vier stappen.

Aankomst in het ziekenhuis

 • Een medewerker van ons team ontvangt je en begeleidt je naar je kamer.
 • We overlopen je klachten en medische voorgeschiedenis. Het is belangrijk dat we ook de thuismedicatie overlopen en dat je alle genomen bloedverdunners vermeldt (ook als je ze intussen niet meer neemt).
 • Geef op tijd alle nodige formulieren of attesten af die je arts moet invullen (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attesten voor het ziekenfonds ...).

Voor de operatie

 • De verpleegkundige informeert je op welk tijdstip je ingreep ongeveer plaatsvindt.
 • Verwijder juwelen, contactlenzen, tandprothesen, andere prothesen ...
 • De enige toegelaten kledingstukken zijn een operatiehemd en antiflebitiskousen. Heb je zo'n kousen thuis, breng ze dan gerust mee.
 • Je krijgt ook een buikband om je buikspieren te ondersteunen.

De antiflebitiskousen en de buikband moet je dragen tot 14 dagen na je ontslag.

Transport naar de voorbereiding

 • Een medewerker van het patiëntenvervoer brengt je naar de voorbereiding waar de collega’s van de operatiezaal je ontvangen en verder begeleiden.

Na de ingreep

Je wordt wakker in de ontwaakzaal (PAZA) met een perifeer infuus, een arteriële katheter, een blaassonde, eventueel een pijnpomp (PCIA-pomp) en een drain in de buik. We observeren je tot je voldoende wakker bent. Je blijft er één nacht en de volgende ochtend brengen we je terug naar de afdeling.

De eerste pijnmedicatie krijg je via een infuus volgens schema. De verpleegkundige voert regelmatige controle uit over:

 • neurologische functies: trek- en duwkracht van de benen.
 • parameters: bloeddruk, pols, temperatuur en zuurstofwaarden.
 • pijn.

Als je niet misselijk bent, mag je een slokje water drinken en een potje yoghurt eten. Als dat goed lukt, starten we daarna met lichte voeding.

Verder verblijf op de afdeling

 • Je krijgt een verpleegkundige toegewezen die de nodige observaties verder uitvoert.
 • Je krijgt regelmatig pijnmedicatie volgens het pijnschema.
 • Je hebt bedrust tot 16 uur. Daarna geven we je instructies over hoe je het best opstaat na de ingreep. Volg de instructies strikt op.
 • De tweede dag, wanneer de pijn onder controle is, verwijderen we het perifeer infuus en starten we met orale pijnstilling volgens schema. Als opstaan vlot verloopt, verwijderen we ook de blaassonde.
 • Elke dag komt een neurochirurg langs op de kamer samen met de dienstverantwoordelijke of dagverantwoordelijke. In overleg beslissen we wanneer je het ziekenhuis mag verlaten.

Je verblijft gemiddeld vier tot vijf dagen op de afdeling na deze ingreep.

Ontslag uit het ziekenhuis

 • Vraag je arts naar eventuele attesten of formulieren die je nodig hebt bij ontslag (bv. afwezigheidsattest voor werk/school, attest voor het ziekenfonds ...).
 • Voor je vertrek brengt de verpleegkundige een nieuw spatwaterdicht verband aan.
 • Instructies voor de wondzorg en de datum waarop de hechtingen verwijderd mogen worden, vind je terug op je ontslagbrief.
 • Je krijgt bij ontslag ook je medicatiebrief in drievoud mee: voor jezelf, de huisarts en de apotheker.

Opvolgafspraak

De neurochirurg ziet je graag terug een zestal weken na de ingreep. Bij je ontslag krijg je een precieze datum voor de opvolgafspraak en een aanvraag voor een controlefoto. Breng de aanvraag mee naar je opvolgafspraak.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 09-april-2021.

Algemene heelkunde

Neurochirurgie

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by