Steenverbrijzeling (ESWL)

Op deze pagina

ESWL staat voor Extracorporele (buiten het lichaam) ShockWave (schokgolf) Lithotripsie. Kortweg steenverbrijzeling. Bij deze techniek worden schokgolven van hoge intensiteit gebruikt om nierstenen te verbrijzelen.

De schokgolven worden opgewekt door een energiebron en doorheen het lichaam gestuurd via een met water gevulde ballon die tegen je lichaam aangedrukt wordt. Door de schokgolven wordt de steen verbrijzeld in kleine brokjes. Deze brokjes worden via de natuurlijke weg uitgeplast. Om de steen helemaal te vergruizen, moet de behandeling meestal enkele keren herhaald worden.

Praktisch

 • Een uurtje vooraf moet je een pijnstillende suppo opsteken of andere pijnstilling die de uroloog aanbevolen heeft. We brengen ook een speciale crème aan die voor optimale geleiding van de schokgolf zorgt tussen de ballon en het lichaam.
 • Je neemt plaats op een speciale tafel met een ingebouwd röntgenapparaat waarlangs de schokgolven gericht worden.
 • Tijdens het onderzoek hoor je een luid tikkend geluid. Je voelt de schokgolf in je lichaam. Geleidelijk aan wordt de intensiteit van de schokgolf opgedreven. Dat kan onaangenaam of zelfs pijnlijk aanvoelen. Als de behandeling te pijnlijk is, moet je het zeggen. In dat geval stoppen we de behandeling tijdelijk of drijven we de intensiteit niet verder op.
 • Het vergruizen zelf duurt 30 tot 40 minuten. In deze tijd worden ongeveer 3000 schokgolven toegediend.

Voorbereiding

 • Voor het onderzoek zijn de uitslagen van een recent urineonderzoek nodig.
 • Als je zwanger bent, moet je meedelen aan je arts. In dat geval kan het onderzoek niet doorgaan.
 • Als je bloedverdunnende medicatie neemt, moet je dit melden aan je arts. Sommige bloedverdunnende medicamenten moet je stoppen. Als je een stollingsstoornis hebt, moet je dit ook vermelden.
 • Soms zal de arts je adviseren de dag van de behandeling nog een RX-foto te nemen om te kijken of de steen nog aanwezig is op de gekende plaats.
 • Je mag de dag van de behandeling nog ontbijten, maar daarna moet je nuchter blijven tot na de behandeling, omdat je pijn kunt krijgen door niersteenbrokjes die loskomen en daardoor ook misselijk kunt worden.

Na de behandeling

Na de behandeling kun je gewoon naar huis. Dit moet je weten:

 • Het is belangrijk dat je veel drinkt en veel beweegt. Op die manier zullen de vergruisde steendeeltjes meer kans hebben om op natuurlijke wijze uitgeplast te worden.
 • Direct na de ESWL-behandeling begint je met het ‘zeven’ van de urine. Als je steengruis uitplast, moet je dit bewaren en meebrengen bij je volgend bezoek aan de uroloog. Dit steengruis kan eventueel gebruikt worden voor steenanalyse om de oorzaak van de steenvorming vast te stellen.
 • Het is mogelijk dat je tot enkele dagen na de vergruizing een branderig gevoel of bloederige urine hebt. Dit is normaal.
 • Mogelijk kan je zelfs echte koliekpijn ervaren wanneer een steenfragment naar beneden komt en de urineleider verstopt. Probeer eerst met pijnstilling de pijn onder controle te brengen. Als dat niet lukt, contacteert dan de uroloog. Meestal zal deze koliekpijn na enkele uren overgaan.
 • Als je algemeen onwel voelt met een toenemende pijn in de flank, moet je contact opnemen met je uroloog. In dat geval is het mogelijk dat je een bloeduitstorting op de nier hebt. Dat wordt best opgevolgd in het ziekenhuis.
 • Als je koorts zou ontwikkelen (meer dan 38,5°C) en je algemeen onwel voelt, is het mogelijk dat je een urineweginfectie hebt. Koorts die ontstaat na de vergruizing komt meestal doordat er vooraf al een onderliggende infectie was. Een antibioticakuur is dan soms nodig. Contacteer je huisarts of uroloog

Uw uroloog zal je adviseren om je na de behandeling te laten opvolgen. Dit kan door middel van een echografie, een röntgenonderzoek of een CT-scan. Je krijgt een afspraak mee voor deze opvolging.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 12-februari-2021.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by