Dagziekenhuis inwendige

09 224 51 77
straat 77
Dagziekenhuis inwendige
Stefanie Carino Dagkliniek Inwendige

Stefanie Carrino

Dienstverantwoordelijke stefanie.carrino@azstlucas.be
09 224 51 77 Straat 77

Wat breng je mee?

Administratief

 • Identiteitskaart
 • Telefoonnummer van de persoon die je na je ontslag komt ophalen
 • Formulieren en/of kaart van je hospitalisatieverzekering
 • Informed consent (toestemmingsformulier) voor de ingreep en voor de anesthesie
 • Vragenlijst

Medische gegevens

 • Medicatielijstje met dosis en tijdstip van inname
 • Je bloedgroepkaart
 • Eventuele medische documenten (medische rapporten, RX-foto’s)

Persoonlijk

 • Prothesen en hulpmiddelen zoals krukken en rollators
 • Pen en papier, lectuur, leesbril ...
 • Gsm-oplader

Geld, waardevolle voorwerpen

 • Breng best geen geld, juwelen en waardevolle voorwerpen mee naar het ziekenhuis
 • Laat je portefeuille of handtas nooit alleen achter als je de kamer verlaat
 • Heb je toch waardevolle spullen bij? Dan kun je ze veilig opbergen. Vraag na bij de verpleegkundige.

Voorbereiding op de verdoving

De voorbereiding op je ingreep of onderzoek, je verblijf in het dagziekenhuis en je ontslag zijn in grote mate afhankelijk van de verdoving die we gebruiken om de ingreep of het onderzoek uit te voeren. We maken een onderscheid tussen ingrepen of onderzoeken onder algemene verdoving (narcose), plaatselijke verdoving of met sedatie (heel lichte verdoving).

Bij elk type van verdoving moet je je op weg naar huis laten vergezellen door een volwassen persoon.

Algemene verdoving (narcose)

Bij een onderzoek of ingreep onder algemene verdoving volg je deze richtlijnen:

 • Eet of drink niets meer vanaf middernacht. De dag voor de opname rook je best ook niet meer.
 • Als je je goed voelt na de operatie, mag je thuis een lichte maaltijd eten.

De eerste 24 uur na de behandeling:

 • mag je geen voertuigen besturen.
 • mag je geen machines of toestellen bedienen die je letsels kunnen toebrengen.
 • mag je geen alcohol drinken.
 • moet je onder toezicht blijven van een volwassen persoon.
 • neem je best geen belangrijke beslissingen of teken je best geen belangrijke documenten.

Plaatselijke verdoving

Als je een onderzoek of een ingreep ondergaat onder plaatselijke verdoving:

 • laat de behandelende arts je weten of je nuchter moet zijn.
 • mag je de eerste 24 uur na de ingreep geen alcohol drinken.

Sedatie

Bij een onderzoek onder sedatie geeft de behandelende arts je richtlijnen over nuchter zijn en autorijden.

Meer informatie over verdoving vind je op de pagina over anesthesie

De dag voor de opname

Om je opname vlot te laten verlopen, bellen we je de werkdag voor je ingreep op (als de werkdag voor je ingreep een feestdag of brugdag is, bellen we je de dag voordien).

We bellen je op om:

 • je het tijdstip mee te delen waarop je je moet aanmelden aan de opnamebalie.
 • te vragen of je attesten nodig hebt voor het werk, een begeleider …
 • te vragen of je de nodige formulieren hebt ontvangen en ingevuld: informed consent behandeling/onderzoek, informed consent anesthesie, preoperatieve vragenlijst …
 • na te gaan of je zelf nog vragen hebt.

Als je niet bereikbaar bent, spreken we een bericht in op uw voicemail.

De dag van de opname

Aanmelden

Meld je op het afgesproken uur aan bij de opnamedienst in straat 60. Daar schrijven we je in en krijg je een identificatiebandje en klevers.

Daarna ga je verder naar het dagziekenhuis (straat 77) om je daar aan te melden. Dat kan pas vanaf 7u30, door je bovenste etiket in te scannen. Neem daarna plaats in de wachtzaal. Als je jouw nummer ziet verschijnen op het tv-scherm, mag je naar de locatie gaan die op het scherm aangegeven staat.

Tijdens de opname

Je gaat eerst naar een voorbereidingskamer. Dat is niet je definitieve kamer, die krijg je pas na de ingreep. We bergen je kleding en een beperkt aantal spullen op in een koffer die we aan het voeteneind van je bed bevestigen. De koffer blijft dus altijd bij jou.

Begeleider

Begeleiders kunnen wachten in de lounge op straat 77.

Naar huis

Ontslag

 • Het uur van ontslag krijg je van de verpleegkundige. Je mag het ziekenhuis pas verlaten na toestemming van je behandelend arts. Om medische redenen kan een langer verblijf dan voorzien noodzakelijk zijn.
 • Voor eventuele voorschriften, formulieren of attesten kun je terecht bij de arts of de verpleegkundige.
 • Je mag het ziekenhuis verlaten onder begeleiding van een volwassene, tenzij anders afgesproken met de arts.
 • Je mag niet zelf met de wagen rijden, tenzij anders afgesproken met de arts. Regel vooraf je vervoer naar huis.
 • Volg nauwkeurig het advies van je arts op.

Thuis

Zorg dat je een pijnstillend geneesmiddel (zoals paracetamol) in huis hebt. Bij problemen na je behandeling kun je terecht bij:

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 19-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by