Anesthesie

Anesthesie

Voor je operatie bekijken we welke soort verdoving (anesthesie) voor jou het meest geschikt is. Er bestaan verschillende vormen van verdoving, zoals sedatie, plaatselijke verdoving, een ruggenprik of algemene narcose.

Veelgestelde vragen

 • Wat is anesthesie?

  Het woord anesthesie betekent 'niets voelen'. De bedoeling is dat je niets voelt van een onderzoek of operatie. Er zijn meerdere vormen van anesthesie:

  • algemene anesthesie
  • sedatie
  • plaatselijke anesthesie

  Naargelang het type ingreep en je gezondheidstoestand, kiest de anesthesist een techniek of een combinatie van technieken. Als er er meerdere mogelijkheden zijn, zal de anesthesist dit met jou bespreken.

 • Wat betekent nuchter blijven?

  Op het moment dat je anesthesie ondergaat, moet je maag volledig leeg zijn zodat er geen maaginhoud naar de longen kan overlopen.

  Deze richtlijnen gelden voor kinderen en volwassenen:
  - Inname vast voedsel en melk tot 6 uur voor de ingreep
  - Borstvoeding mag gegeven worden tot 4 uur voor de ingreep bij kinderen tot 1 jaar
  - Heldere vloeistof mag ingenomen worden tot 2 uur voor de ingreep

 • Hoe bereid je je best voor op een operatie?

  Lichaamsverzorging met normale wasproducten volstaat als hygiënische voorbereiding. Als voor de ingreep een lichaamszone geschoren of bijzonder gereinigd moet worden, wordt dit door de verpleegkundigen op de afdeling verzorgd. Ringen, sieraden en piercings moeten vooraf verwijderd worden. Een vals gebit, bril, contactlenzen en hoorapparaat laat je ook beter op de kamer.

 • Welke medicatie mag of moet je nog nemen de dag van de ingreep?

  Een operatie is geen alledaagse gebeurtenis, dus het is normaal als je een beetje zenuwachtig bent. Om je minder angstig te voelen voor de operatie, mag je aan de verpleging vragen om je een rustgevend middel te geven. Dit gebeurt altijd na goedkeuring van een anesthesist.

  Op de preoperatieve consultatie of door de huisarts wordt er beslist welke geneesmiddelen je al dan niet mag of moet verder nemen op de dag van de ingreep. Meestal mag je de belangrijkste geneesmiddelen voor hart en longen, schildklier, cortisonepreparaten, anti-epileptica en maagzuurremmers die je al innam vóór de operatie verder innemen.

  Als je bloedverdunners inneemt, geeft de huisarts of chirurg je in overleg met een hartspecialist de nodige instructies. Als je medicatie tegen suikerziekte neemt, krijg je hierover instructies krijgen op de preoperatieve consultatie.

Ontwaken en herstel

Wakker worden na je operatie doe je op de ontwaakzaal.

Lees er hier alles over.

Ontwaakzaal (PAZA)

Het preoperatief onderzoek

Voor je een verdoving krijgt, is het belangrijk voor de anesthesist om je gezondheidstoestand te evalueren. In de preopnamebalie maken we je dossier op.

Preopnamebalie

Bloed en bloedproducten

Soms is het nodig om tijdens de operatie bloed of bloedproducten toe te dienen.

Lees er hier meer over.

Toediening van bloed of bloedproducten
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 09-februari-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by