09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Je eerste dag

Je eerste keer in AZ Sint-Lucas?

Als nieuwe stagiair in AZ Sint-Lucas verwelkomt de begeleidingsverpleegkundige jou graag op je eerste stagedag samen met de andere nieuwe studenten. Je krijgt wat meer uitleg over het ziekenhuis, je maakt kennis met onze zorgvisie en de nodige praktische afspraken worden gemaakt. Ook je badge ontvang je op dat moment van de begeleidingsverpleegkundige. Na deze introductie ben je helemaal klaar om er in te vliegen!

Waar en wanneer deze introductiemomenten plaatsvinden, vind je hier terug: introductiemomenten (PDF)

Startuur op je eerste dag

Of het nu de eerste keer is dat je stage loopt in AZ Sint-Lucas, of al meerdere keren bij ons langs kwam, je stage start altijd met een dagdienst (tenzij anders doorgegeven door de school). Je wordt dan om 08.00 uur stipt op je afdeling verwacht.

Enkel voor de PAAZ afdeling (straat 16) is er een uitzondering, daar verwacht men je om 09.00 uur!

De rest van je stage-uren worden besproken op je eerste dag samen met je mentor of dienstverantwoordelijke.

Informatiebrochures

Neem voor de stage zeker de nodige infobrochures door. In de algemene infobundel kun je alles terugvinden over parkeren, kleedkamers ... alles wat belangrijk is voor elke stage.  Neem deze zeker door voor je komt, wij zijn een ziekenhuis in beweging en dus zijn er af en toe er wel eens wat wijzigingen.

Voor de start van je stage neem je ook de infobundel van je afdeling door. Hierin vind je informatie over je stageafdeling die je op weg kan helpen voor het formuleren van je doelstellingen, volgens het SMART principe natuurlijk! De stageafdeling kan je bevragen of je de bundel doorgenomen hebt. Indien dit niet het geval is, is het mogelijk dat men jou verplicht om deze bundel eerst door te nemen.

Bekijk hier de algemene infobrochure en de brochure van de afdeling.