Aangeboren hartafwijkingen

Op deze pagina

Sommige mensen worden geboren met afwijkingen aan het hart. Deze kunnen ernstig zijn en al op kinderleeftijd een operatie vereisen. Andere afwijkingen zijn milder en kunnen gewoon opgevolgd worden. Eens een kind met een aangeboren hartafwijking de volwassen leeftijd bereikt, zal deze patient voor de cardiologische opvolging overgaan van de dienst kinderziekten naar de dienst hart- en vaatziekten. Ook worden sommige hartafwijkingen pas op volwassen leeftijd opgemerkt. Kinderen met zeer complexe, ernstige hartafwijkingen worden meestal vanop kinderleeftijd in een universitair centrum gevolgd, en zullen daar op volwassen leeftijd ook verder gevolgd worden. Minder complexe aangeboren hartafwijkingen worden ook in ons ziekenhuis gevolgd.

Voorbeelden van aangeboren hartafwijkingen

Afwijkingen van de hartkamers

  • één van de hartkamers is onderontwikkeld of afwezig
  • er bestaat een verbinding (“gaatje”) tussen twee hartkamers

Afwijkingen van de bloedvaten

  • de aders of slagaders komen niet op de correcte plaats in het hart toe of vertrekken niet vanop de correcte plaats
  • een ader of slagader is afwezig
  • er zijn vernauwingen in een ader of slagader
  • de kransslagaderen zijn abnormaal aangelegd
  • er zijn verbindingen tussen bepaalde bloedvaten aanwezig

Afwijkingen van de hartkleppen

  • één of meerdere kleppen hebben een afwijkende vorm of functie

Afwijkingen van het hartritme

  • aangeboren geleidingsstoornissen van het hart waarvoor soms op jonge leeftijd een pacemaker aangewezen is
  • aangeboren ritmestoornissen (bv. Brugada syndroom, catecholaminerge polymorfe VT (CPVT), lang QT syndroom, …)

Oorzaak

Aangeboren afwijkingen kunnen op zichzelf staan, waarbij er gedurende de ontwikkeling van het hart een probleem opgetreden is. Andere aangeboren afwijkingen kaderen binnen een groter genetisch probleem, bijvoorbeeld chromosoom- of genafwijkingen. Sommige genetische afwijkingen zijn ook erfelijk en kunnen dus bij meerdere familieleden voorkomen.

Onderzoeken

Afhankelijk van de problematiek zullen alle mogelijke onderzoeksmethoden uit de cardiologie toegepast worden voor diagnose en behandeling bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Vaak zullen ook radiologische onderzoeken noodzakelijk zijn.

Behandeling

Afhankelijk van het probleem kan er gekozen worden voor louter opvolging of behandeling.

De behandeling hangt af van het probleem. Vele zaken vragen een medicamenteuze behandeling. Soms zijn verdere ingrepen nodig. Een ritmestoornis kan bijvoorbeeld door een pacemaker of ablatie opgevangen worden. Een probleem aan een bloedvat of hartklep kan verholpen worden door een ingreep via de lies of een hartoperatie. Een gaatje in het hart moet soms geopereerd worden, maar kan vaak ook via de lies gesloten worden zonder open-hart operatie.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 30-mei-2022.

Hart- en vaatziekten

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by