Dementie

Afdeling: Geriatrie

Op deze pagina

Wanneer we ouder en meer vergeetachtig worden, denken we vaak aan dementie. Er bestaat echter ook een vorm van ouderdomsvergeetachtigheid waarover je je geen zorgen hoeft te maken en die normaal is bij het ouder worden. Het onderscheid tussen ouderdomsvergeetachtigheid en dementie is soms moeilijk te maken.

Wat is dementie?

Het begrip ‘dementie’ is moeilijk te definiëren. Dementie is niet één bepaalde ziekte met één bepaalde oorzaak. We spreken eerder van een syndroom, een groep van symptomen of klachten die in combinatie voorkomen. Dementie is een chronische, progressieve en onomkeerbare achteruitgang van het geestelijk functioneren, met lichamelijke, familiale en maatschappelijke gevolgen.

  • Chronisch: het is een langdurige, blijvende ziekte die een verloop over verschillende jaren kent.
  • Progressief: de symptomen nemen toe met de tijd.
  • Onomkeerbaar: er is geen genezing mogelijk.
  • Psychisch of geestelijk functioneren: het geheugen, de oriëntatie, de kennis en het denken werken steeds moeizamer.
  • Lichamelijk: in een verder stadium of bij bepaalde types van dementie worden bepaalde lichaamsfuncties aangetast.
  • Familiaal/maatschappelijk: dementie kan aanleiding geven tot spanningen binnen de relatie of familie; daarnaast kunnen er ook problemen op het werk of binnen het verenigingsleven opduiken, juridische problemen, isolement …

De kern van de ziekte zit meestal in geheugenverlies en dat zorgt dan weer voor stoornissen in het dagelijks functioneren. Zaken
die pasgeleden verteld werden, kunnen niet onthouden worden of men vergeet wat men net heeft gezegd. Herinneringen uit het verleden blijven veel beter en langer bewaard. Naast de geheugenproblemen treden na verloop van tijd ook oriëntatieproblemen op. Ook planning en organisatie worden moeilijker en de denkprocessen, die voorheen automatisch verliepen, raken verstoord.

Na verloop van tijd wordt de persoon met dementie steeds meer afhankelijk van derden en heeft hij steeds meer nood aan structuur. Vaak gaat dit proces gepaard met angstgevoelens. De persoon met dementie verdwaalt in zijn eigen hoofd, het verleden wordt heden … Langzaamaan vervreemdt hij van de mensen en de dingen rondom zich.

Doordat dit proces geleidelijk aan verloopt, wordt de diagnose vaak pas laat gesteld. De duidelijke tekenen komen pas wanneer het zelfstandig bestaan moeilijk wordt en/of er een duidelijke beperking in het sociaal leven ervaren wordt.

Er zijn verschillende vormen van de dementie, maar de meest voorkomende vorm is Alzheimerdementie.

Diagnose

Als je zelf geheugenproblemen ervaart of als je familie veranderingen opmerkt in jouw gedrag en dagdagelijks functioneren, spreken en/of denken, is het belangrijk dat je dat meldt aan de huisarts. Hij/zij zal je zo nodig doorverwijzen naar onze geheugenkliniek voor een aantal specifieke onderzoeken.

Geheugenkliniek
Verjaardag

Herken jij de signalen van dementie?

In de folder van Dementievriendelijk Gent vind je tien signalen die kunnen wijzen op dementie. Deze signalen kunnen ook andere oorzaken hebben, raadpleeg dus altijd eerst de huisarts.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 05-juli-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by