Geriatrie

09 224 54 90
Straat 80
Geriatrie

Geriatrie richt zich op onderzoek en opvolging van ouderen met een complexe problematiek.

We richten ons vooral op ouderen bij wie er sprake is van complexe problematiek. Vaak gaat het om een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk vlak. Dit heeft soms gevolgen voor de zelfredzaamheid. Er is vaak sprake van algemene achteruitgang, zonder dat er specifieke klachten op de voorgrond treden. De geriater onderzoekt deze klachten, probeert te achterhalen welke factoren een rol spelen bij het ontstaan ervan en stelt een behandelplan op.

Verwijzing gebeurt door de huisarts of een specialist. Het onderzoek bij de geriater bestaat uit een gesprek met jou en je familie en een lichamelijk onderzoek. Breng zeker ook een actuele medicatielijst mee.

Soms is het nodig om onderzoeken te plannen, zoals een bloedonderzoek, medische beeldvorming, neuropsychologische testen. Het kan zijn dat voor deze onderzoeken een opname gepland wordt in het dagziekenhuis geriatrie.

Behandelingen

Dagziekenhuis geriatrie

In het dagziekenhuis geriatrie kun je terecht voor onderzoeken en behandelingen. We plannen meerdere afspraken en onderzoeken op één dag.

Lees er hier alles over

Interne liaison geriatrie

Het team interne liaison wil de zorg voor oudere patiënten die niet op een geriatrische afdeling verblijven optimaliseren. Vanuit hun expertise ondersteunen ze met raad en advies.

Meer weten? Klik hier.

Externe liaison geriatrie

Wij stellen onze geriatrische expertise ter beschikking voor externe zorgverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen in woon-zorgcentra, thuisverpleegkundigen, paramedici ...

Alles over externe liaison

Patiëntenvereniging

Patiëntenverenigingen zetten zich in om de zorg aan patiënten nog verder te verbeteren. In die organisaties zitten mensen die uit eigen ervaring spreken, omdat ze zelf patiënt zijn geweest. Ervaringen uitwisselen tussen lotgenoten kan heel waardevol zijn. Verder houden ze zich ook bezig met het behartigen van patiëntenbelangen en zetten ze sterk in op het informeren van patiënten. De dienst geriatrie werkt samen met de Alzheimer Liga.

Alzheimer Liga

Nieuws

Meer nieuws

'Minder ziek door muziek' tijdens de Week van de oudere zorgvrager

Van 15 tot 19 november worden onze geriatrische patiënten dagelijks in de watten gelegd met muzikale intermezzo’s. Ze zijn hiervoor welkom in onze kapel of ze kunnen makkelijk op de kamer meevolgen want alle concerten worden live gestreamd op de patiëntenkamers.

Lees meer

Werelddag dementie wordt week van de zintuiglijke prikkelingen

Van 20 tot 24 september worden voor onze patiënten met cognitieve stoornissen activiteiten en workshops georganiseerd om hun zintuigen te prikkelen.

Lees meer
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 08-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by