Wat is eierstokkanker?

Eierstokkanker of ovariumcarcinoom is een kwaadaardige aandoening van de cellen van de eierstok(ken). De ziekte wordt vaak pas in een later stadium ontdekt omdat de klachten in het begin vaag zijn: buikpijn, misselijkheid, vermoeidheid, problemen met de stoelgang …

Bouw en functie van de eierstokken en de eileider

De eierstokken ontwikkelen eicellen en maken vrouwelijke hormonen aan, zoals oestrogeen, progesteron, testosteron en androgeen. De hormonen hebben invloed op de seksualiteit, de secundaire geslachtskenmerken (ontwikkelen van haargroei en vrouwelijke vormen) en de menstruatiecyclus.

De eileider is een trechtervormig orgaan dat zich met het brede eind over de eierstokken heen buigt en met het smalle uiteinde in de baarmoeder uitkomt. De eileider vervoert de eicel of embryo naar de baarmoeder. In de eileider vindt ook de bevruchting plaats.

Symptomen

De eierstokken liggen in de buikholte, wat ervoor zorgt dat er meestal weinig klachten zijn en we de kanker daardoor vaak pas in een laat stadium ontdekken. In een later stadium kunnen deze klachten voorkomen:

  • Vage buikpijn
  • Opgeblazen gevoel of dikker worden van de buik
  • Misselijkheid
  • Obstipatie (moeilijke stoelgang)
  • Vaker dan normaal plassen
  • Vermoeidheid
  • Gewichtsverlies zonder enige verklaring

Erfelijkheid

In ongeveer 10% van de vrouwen met eierstokkanker vinden we een erfelijke aanleg. Bij de meeste vrouwen met eierstkokkanker doen we daarom een erfelijkheidsonderzoek. Dat gebeurt op de tumor en in het bloed.

De twee belangerijkste vormen van erfelijke aanleg zijn:

  • BRCA-gen mutatie (Breast cancer genes): Bij BRCA1 heeft iemand 30% tot 60% kans op eierstokkanker en bij BRCA2 5% tot 20%.
  • Lynch syndroom: Vrouwen met dit syndroom hebben een licht verhoogd risico op eierstokkanker.

We zoeken ook meer zeldzame vormen van genetische afwijkingen op in het bloed, zoals het RAD51C en RAD51D genmutatie. Veranderingen in deze genen geven een licht verhoogd risico op eierstokkanker. Er zijn ook andere erfelijke syndromen waarbij eierstokkanker voorkomt, zoals Peutz-Jeghers syndroom, Li-Fraumeni syndroom of Cowden syndroom.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 21-april-2021.

Gynaecologie en verloskunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by