Wat bedoelen we met infectiepreventie?

Infectiepreventie (=het voorkomen van infecties) maakt deel uit van een goede kwaliteitsvolle patiëntenzorg. Iedereen draagt bacteriën en virussen met zich mee, bv. in de neus, op de huid, in de darmen. We delen de bacteriën met de omgeving en met anderen. Vaak zijn deze bacteriën nuttig en beschermen ze ons tegen andere ziekmakende bacteriën. Wanneer deze goedaardige bacteriën op andere plaatsen in het lichaam komen te zitten (bv. urineblaas, wonden, …) kunnen ze bij personen met een verzwakte weerstand een infectie veroorzaken.

Zorginfecties (= infecties ontstaan tijdens een verblijf in een zorginstelling) komen in alle ziekenhuizen voor en worden meestal veroorzaakt door bacteriën die de patiënt bij zich draagt, of die door patiënten, bezoekers of ziekenhuismedewerkers worden overgedragen. Bijvoorbeeld door het onvoldoende toepassen van hand- en hoesthygiëne.

Niet alle infecties kunnen worden vermeden, maar een goed hygiëne- en infectiepreventiebeleid verkleint de kans op een infectie. Daarom hebben we in het ziekenhuis afspraken gemaakt over je verzorging, behandeling en de schoonmaak om de blootstelling aan gevaarlijke micro-organismen te beperken. Een goede naleving van deze hygiënematregelen vormt de basis om overdracht van bacteriën en virussen tussen patiënten onderling, bezoekers en ziekenhuismedewerkers te voorkomen.

Opname in het ziekenhuis

Standaard maatregelen

Het verplegend en medisch personeel neemt een aantal maatregelen om een veilige zorgomgeving te garanderen voor al onze patiënten. Het zorgpersoneel heeft juwelenvrije handen om een goede handhygiëne te kunnen toepassen bij contact met de patiënt of de patiëntenomgeving. Hiervoor is er alcoholische handontsmetting ter beschikking in elke patiëntenkamer en behandelruimte. Je mag je zorgverlener hierop aanspreken als deze voorwaarden niet worden nageleefd. Ook het materiaal onderwerpen we aan een gepast reinigings- en desinfectieproces zodat het veilig bij jou kan gebruikt worden.

Screening voor resistente bacteriën

Wereldwijd worden bacteriën steeds ongevoeliger (= resistent voor antibiotica). Wanneer bacteriën ongevoelig geworden zijn voor de meest voorgeschreven antibiotica, noemen we ze Bijzonder Resistente Micro-Organismen of BRMO.

Bij opname in het ziekenhuis, maar ook in het kader van preoperatieve onderzoeken en bij dialysepatiënten, brengen we de risicofactoren in kaart aan de hand van een risicoprofiel. Als je voldoet aan het risicoprofiel nemen we met een wisser een staal in de neus, de keel en het rectum (darm). Als deze test positief is, nemen we tijdens je verblijf bijkomende voorzorgsmaatregelen.

Bijkomende maatregelen

Wanneer het risico op overdracht en/of daarop volgende infectie van bepaalde bacteriën of virussen groot is, nemen we bijkomende maatregelen. Zo zal je onder andere op een eenpersoonskamer blijven (dit brengt geen extra kosten met zich mee), dragen de ziekenhuismedewerkers extra beschermingsmiddelen en er zijn ook bijkomende afspraken voor de schoonmaak. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bacteriën die ongevoelig geworden zijn (= resistent) voor antibiotica zoals MRSA, maar ook bij (open long)tuberculose.

Dieren in het ziekenhuis

Omwille van hygiëne en veiligheid zijn huisdieren niet toegelaten in het ziekenhuis. Enkel assistentiedieren zijn toegelaten als de geassisteerde persoon beschikt over een attestatiebewijs van een gemachtigde assistentie hondenschool. De opgenomen patiënten met assistentiedier verblijven op een eenpersoonskamer. De hond wordt verzorgd en regelmatig uitgelaten door personen uit de omgeving van de patiënt. Ziekenhuismedewerkers kunnen de zorg voor het assistentiedier niet opnemen aangezien dit niet tot hun takenpakket behoort en niet strookt met de hygiënevoorschriften.

Assistentiedieren worden niet toegelaten in diagnose- en behandelkamers, isolatiekamers, afdeling voor intensieve zorg, onco-hematologie, spoedopname, verloskamers, operatiekamers en ontwaakruimtes. Op de afdeling palliatieve zorgen gelden specifieke afspraken voor de aanwezigheid van de hond.

Hoe kun je helpen?

Als patiënt of bezoeker, kun je een bijdrage leveren aan het voorkomen van het ontstaan van zorginfecties.

Als patiënt

 • Was je handen met water en zeep, voor het eten en na toiletbezoek of hoesten in de handen.
 • Gebruik voor algemene lichaamsverzorging schone en eigen toiletartikelen.
 • Raak wonden, katheters of verbanden niet aan.
 • Hoest in je elleboogplooi of gebruik een papieren zakdoekje.
 • Gooi papieren zakdoekjes na gebruik direct weg in een afvalzak.
 • Breng bij opname de afdeling op de hoogte als je in het verleden drager was van een ziekenhuisbacterie.

Als bezoeker

 • Houd de bezoekregeling in acht (bezoekuren, aantal bezoekers).
 • Ga als bezoeker niet op bezoek bij een patiënt wanneer je een infectie hebt, verkouden of grieperig bent.
 • Ontsmet je handen voor en na het bezoek.
 • Hoest in je elleboogplooi of gebruik een papieren zakdoekje.
 • Gooi papieren zakdoekjes na gebruik direct weg in een afvalzak.
 • Gebruik de bezoekerstoiletten. Als bezoeker maak je best geen gebruik van het toilet op de kamer van de patiënt.
 • Mogelijk verplegen we de patiënt die je bezoekt op een aparte kamer omdat er extra hygiënische maatregelen genomen moeten worden. Voor het betreden van deze aparte patiëntenkamer gelden er specifieke regels. Deze regels vind je op een gekleurde isolatiekaart onder het kamernummer. Het verpleegkundig personeel van de afdeling kan je begeleiden wanneer je onvoldoende vertrouwd bent met deze maatregelen. Als je meerdere patiënten bezoekt in het ziekenhuis, bezoek dan als laatste de patiënt bij wie deze bijkomende maatregelen van kracht zijn. Bij onduidelijkheden of vragen kan je altijd terecht bij de artsen en verpleegkundigen van de afdeling, of het team infectiepreventie.

Contact

Handen wassen

Team infectiepreventie

infectiepreventie@azstlucas.be
09 224 63 04
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 02-januari-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by