Behandeling van een melanoom

Afdeling: Algemene heelkunde

Een melanoom is een agressieve vorm van huidkanker die zich op verschillende manieren kan verspreiden: lokaal, via de lymfebanen naar de lymfeklieren in de oksels, lies of hals. Ook via het bloed kan een melanoom uitzaaien naar de longen of de lever.

De operatie

Meestal nemen we een melanoom eerst onder plaatselijke verdoving weg voor microscopisch onderzoek. Dit onderzoek moet uitwijzen of het effectief om een melanoom gaat. Voor we verdere ingrepen plannen, kijken we eerst of er uitzaaiingen zijn via een echo van de klieren en een CT-scan van de buik en borstkas.

De operatie gebeurt meestal onder algemene verdoving. Ze bestaat uit twee delen.

Bredere wegname

Eerst wordt het litteken breder weggenomen. Afhankelijk van de diepte en dus van de agressiviteit van de tumor nemen we 1 of 2 cm extra huid weg. Meestal kunnen we de wonde sluiten zonder huidtransplantatie. Af en toe, vooral op plaatsen met weinig huidoverschot, is een huidtransplantatie nodig.

De behandeling van de lymfeklieren

Het tweede gedeelte van de operatie kan bestaan uit een schildwachtklierprocedure of een verwijdering van alle klieren.

Bij een schildwachtklierprocedure gaan we met een kleurstof op zoek naar de eerste klier of schildwachtklier in een bepaalde klierregio. Deze eerste klier is de klier die normaal als eerste wordt aangetast. We verwijderen alleen deze eerste klier. Dit heeft bijna geen nevenwerkingen. Als de schildwachtklier niet is aangetast, is geen verdere chirurgie meer nodig.

Als de schildwachtklier toch is aangetast, nemen we alle klieren in deze regio weg. Dit kan leiden tot lymfoedeem met een “dikke arm of been” als gevolg.

Verblijf en verder verloop

Als alleen het letsel wordt weggenomen met een schildwachtklierprocedure, dan kan dat meestal in het dagziekenhuis. Als alle klieren weggenomen worden, verblijven de meeste patiënten verschillende dagen in het ziekenhuis.

Pas vijf werkdagen na de operatie is het definitieve resultaat van het microscopisch onderzoek bekend. Op het MOC (multidisciplinair oncologisch consult) wordt beslist of een aanvullende behandeling onder vorm van chemotherapie, gerichte therapie of immunotherapie nodig is. Soms wordt ook radiotherapie overwogen. Na één week krijg je een controle afspraak om de verdere behandeling te bespreken.

Complicaties

  • Wondproblemen door de grote stukken huid die weggenomen worden.
  • Lymfoedeem (zwelling van het lidmaat waar de klieren weggenomen werden).
  • Wondinfecties.
  • Opstapeling van vocht in de klierregio’s of in de huidwonde.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 02-juni-2022.

Algemene heelkunde

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by