Op deze pagina

De afdeling palliatieve zorg van AZ Sint-Lucas is niet vergelijkbaar met een klassieke ziekenhuisafdeling. Er heerst een sfeer van comfort, huiselijkheid en rust. Naast de medische en verpleegkundige zorg, vinden we het belangrijk om ruimte te creëren om te leven. Palliatieve zorg is een continue, actieve totaalzorg voor patiënt en familie.

Nancy Criel Sp Palliatieve

Nancy Criel

Dienstverantwoordelijke nancy.criel@azstlucas.be
09 224 51 84 Straat 84

De palliatieve eenheid telt twaalf bedden, een centrale woonkamer waar patiënten en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten, een zonnig dakterras, een keuken, een spreekkamer en een stille ruimte. Het huiselijk karakter wordt nog versterkt door de aanwezigheid van huisdieren en een speciaal opgeleide hond.

Alle kamers zijn uitgerust met een badkamer, een extra bed, radio en cd-speler, tv en dvd-speler. Er is een centrale badkamer met hoog-laagbad met hydromassage en een afzonderlijke rookruimte.

We hebben ook een Palliatief support team.

Palliatieve Zorg Afdeling

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is een individueel aangepaste, intensieve zorg en begeleiding. We streven naar een optimale levenskwaliteit tot op het einde, onder meer door pijnbestrijding. Toestellen of ingrepen die de patiënt afhankelijk maken en die de vrijheid belemmeren, beperken we tot een minimum.

We zetten de behandelingen stop die op genezing gericht zijn en slaan zo een nieuwe weg in die gericht is op maximaal comfort. Een weg die je de kans geeft om de tijd die je nog rest zinvol door te brengen. We geven iedereen het recht op een efficiënte medische en verpleegkundige totaalzorg met daarin ook bijzondere aandacht voor psychologische begeleiding en spirituele bijstand.

In plaats van onze aandacht uitsluitend te richten op de behandeling en de evolutie van de ziekte, krijg je de tijd en de gelegenheid om jezelf terug te vinden, de balans van je leven op te maken en de laatste regelingen te treffen. We zorgen voor ruimte en tijd om te ‘leven’ tot op het einde en om op een menswaardige manier afscheid te nemen van het leven. Wij willen het leven boven de ziekte tillen door zekerheid te scheppen en door een optimale pijn- en symptoomcontrole. De patiënt staat centraal, maar we schenken ook veel aandacht aan de familie.

We voorzien een 'mantel van zorg', menselijke warmte, liefdevolle nabijheid ... en dat maakt van het palliatieve een unieke menselijke zorg. Het is die liefdevolle zorg die ons kenmerkt en ons dagelijks aanmoedigt om het behoud van levenszin boven levenskwaliteit te plaatsen.

Binnen de palliatieve zorg is sterven een natuurlijk levensproces. Vanuit die gedachte gaan we in waarheid om met de ziekte, de prognose, de verdere behandeling. Respect voor elke mens komt op de eerste plaats. Respect betekent voor ons ook: de waardigheid hoog houden van patiënten die zelf niet (meer) voor hun waardigheid kunnen opkomen. We geven jou aandacht en alle tijd en je kunt rekenen op de deskundigheid van alle medewerkers om de unieke palliatieve zorg te realiseren.

Onze inzet en aanwezigheid is er om gewoon te doen wat hier en nu nog kan.

Opname

Wie bij de verzorging van een palliatieve patiënt betrokken is, kan een aanvraag doen voor een opname in de palliatieve eenheid. Een opname gebeurt pas na overleg tussen de behandelende arts of de huisarts en de verantwoordelijke arts van de afdeling.

Voor de opname nodigen we je samen met je familie uit voor een bezoek aan de afdeling. Je kunt dan ook alle vragen stellen rond praktische afspraken, financiën en de organisatie van de afdeling.

Wanneer kun je terecht op de palliatieve eenheid?

Dit zijn de opnamecriteria:

 • Patiënten met een levensverwachting van maximaal 3 maanden.
 • Geen actieve ondersteunende behandeling meer, NTR 3 m.a.w. patiënten met comfortzorg. Sondevoeding, intraveneuze voeding, antibiotica worden reeds gestopt voor opname op de palliatieve eenheid.
 • De patiënt en/of wettelijke vertegenwoordiger dient volledig akkoord te gaan met een opname op de palliatieve eenheid.
 • Elke opname dient goedgekeurd te worden door de arts palliatieve zorg.
 • Patiënten uit een woonzorgcentrum worden in principe niet opgenomen op de palliatieve eenheid, vanuit het principe dat palliatieve zorg ook in een woonzorgcentrum kan worden ingeschakeld.
 • Bij patiënten uit de thuiszorg die op de passieve wachtlijst staan, met een vraag naar opname, dient de behandelende/verwijzende arts steeds contact op te nemen met de arts palliatieve zorg.
 • Enkel uitvoering euthanasie, zonder palliatieve omkadering een kans te geven, is een exclusiecriterium.
 • Dialyse is geen absoluut exclusiecriterium, in uitzonderlijke gevallen kan een opname met actieve dialysebehandeling toegestaan worden na multidisciplinair overleg.

Uitzonderingen op elk van deze voorwaarden kunnen enkel toegelaten worden na een weloverwogen beslissing tussen de arts palliatieve zorg en de behandelende/verwijzende arts.

In uitzonderlijke situaties komt het voor dat een patiënt stabiliseert en de 3 maanden levensverwachting mogelijk overschreden wordt. In dit geval zal na multidisciplinair overleg en in samenspraak met de patiënt en familie gezocht worden naar een andere oplossing (woonzorgcentrum, terugkeer naar huis …)

Hoe dien je een aanvraag in?

Vul het formulier aanvraag tot opname in en bezorg het aan:

AZ Sint-Lucas
Aan de artsen van de dienst geriatrie
Groenebriel 1
9000 Gent
E
sppalliatieve@azstlucas.be of secretariaat.geriatrie@azstlucas.be
Fax
09 224 58 49

Voor een dringende opname kan de huisarts of verwijzend specialist contact opnemen met het secretariaat van de geriaters of met onze afdeling palliatieve zorg (contactgegevens bovenaan deze pagina).

Financieel

Een opname op de afdeling palliatieve zorg is niet duurder dan een opname op een andere afdeling in het ziekenhuis.

Ontslag

Bij gunstige evolutie

Het gebeurt dat je toestand op de afdeling gunstig evolueert. We onderzoeken dan samen met jou en je familie wat de meest geschikte oplossing is. Soms kun je terug naar huis, soms is een rust- of verzorgingstehuis een betere optie. We betrekken de arts, de verpleegkundige, de psychologe, de huisarts en de eventuele thuisverpleegkundige bij die beslissing. Als het na verloop van tijd opnieuw minder goed gaat, overwegen we een nieuwe opname.

Bij overlijden

Als een patiënt op de afdeling overlijdt, kunnen familie en vrienden de eerste uren na het overlijden in de vertrouwde omgeving van de afdeling afscheid nemen. We schenken bijzondere aandacht aan de opvang van (kleine) kinderen. De psychologe en de andere medewerkers helpen de kinderen om hun verdriet te verwerken. Daarna brengen we de overledene naar het rouwcentrum. Daar kan de familie een laatste groet brengen.

Lees meer over ons rouwcentrum

Herdenking

Herinneringsmoment

Ongeveer een maand na het overlijden, nodigen we familie en vrienden uit voor een herinneringsmoment op de afdeling. Tijdens die samenkomst met andere families van overleden patiënten, herdenken we elke overledene persoonlijk. We gebruiken muziek en mooie teksten om stil te staan bij de dierbare overledenen. Achteraf praten we nog even na en halen herinneringen op.

Gedachtenisviering

Elk jaar in november is er een gedachtenisviering in het ziekenhuis. We nodigen de familie en vrienden van alle overleden patiënten van het voorbije jaar uit.

Nabestaanden

Nabestaanden zijn altijd welkom op de afdeling. Wie het blijvend moeilijk heeft, kan een afspraak maken met de psychologe. We bekijken graag samen met jou hoe we je kunnen helpen.

Het team

Medewerkers

Onze medewerkers hebben een speciale palliatieve opleiding gevolgd en krijgen permanente scholing rond efficiënte en maximale pijn- en symptoomcontrole. Naast de technische competentie, verwachten we van onze medewerkers ook een grote menselijke, sociale vaardigheid.

Stagiairs

Laatstejaarsstudenten verpleegkunde kunnen stage lopen op de afdeling palliatieve zorg. Lees meer over stages bij AZ Sint-Lucas. Ook verpleegkundigen die een bijkomende vorming oncologie of palliatieve zorg volgen, kunnen stage doen op de afdeling. Stages voor studenten duren minimaal drie weken en voor professionelen die een bijkomende vorming volgen minimaal een week.

Vrijwilligers

Op de afdeling doen we een beroep op vrijwilligers. Ze volgen vooraf een opleiding en krijgen ook tijdens hun engagement verdere vorming en begeleiding. De vrijwilligers engageren zich gemiddeld voor zes uur per week. Dat kan in de voormiddag van 9u tot 14u30 of in de namiddag van 14u30 tot 20u uur. Wil je ook vrijwilliger worden? Meld je hier aan als vrijwilliger.

Brochure vrijwilligerswerking op de afdeling palliatieve zorg

De waakmand

Om mensen die waken te ondersteunen in de soms traag voorbijgaande tijd hebben we de 'waakmand' uitgewerkt. Het kan nabestaanden helpen om wachttijd een zinvolle invulling te geven. De waakmand bevat elementen die gebaseerd zijn op onze vijf zintuigen: horen, zien, voelen, ruiken en proeven.

Horen

Muziek roept vaak allerlei herinneringen en gevoelens op en kan ook heerlijk ontspannend zijn. Muziek maakt het waken zachter. In de waakmand zit een cd-speler met zachte muziek en er zijn ook veel cd's op de afdeling waaruit je kan kiezen.

Zien

In de waakmand zitten boeken die mogelijk (h)erkenning oproepen en woorden of beelden geven aan je eigen ervaringen. Je kan ook schrijven of tekenen om gevoelens of gedachten te uiten. Als je bijhoudt op papier wat er in de waakdagen gebeurt, kan dat later een houvast zijn of een waardevolle herinnering.

Voelen

Een massage geven met olie of bodylotion kan heel veel steun geven en van grote waarde zijn als uiting van persoonlijk contact, ook als er geen verbale communicatie meer is of als 'alles al gezegd is'.

Ruiken

Geuren werken op onze gevoelens en roepen herinneringen op. Geuren scheppen sfeer en geven rust of ontspanning. Bepaalde etherische oliën verhogen het gevoel van welzijn. Die oliën komen uit aromatische planten. Sommigen werken kalmerend, anderen eerder opwekkend. Met de verstuiver in de waakmand kun je de geuren verspreiden in de kamer.

Proeven

Waken kan lang duren en is intens. Een ontspannend kopje koffie of thee met een kleine zoetigheid kan deugd doen.

In onze waakmand vind je: kleurpotloden, kleurboeken voor volwassenen en kinderen, schrijfgerief, boeken, stripverhalen, tijdschriften, brochures rond palliatieve zorg, boekjes met kruiswoordraadsels en sudoku's, een kaartspel, koekjes en snoepjes, een dekentje, etherische olie, zakdoekjes ...

Giften

De afdeling palliatieve zorg is erkend en wordt gesubsidieerd door de overheid.

Om de patiënten net dat tikkeltje meer te kunnen bieden, rekenen we op de steun van particulieren, ondernemingen en organisaties en organiseren we extra activiteiten om geld in te zamelen. Hiervoor riepen we de vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius in het leven.

Giften kun je storten op één van de rekeningnummers van de vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius (Groenebriel 1, 9000 Gent):

 • BE12 4400 3398 1192 (BIC: KREDBEBB)
 • BE98 8900 1440 1093 (BIC VDSPBE91)

Stortingen op de rekeningen van de vzw zijn niet fiscaal aftrekbaar.

Als je toch liever een fiscaal attest hebt, kun je (minimaal 40 euro) storten op het rekeningnummer van Caritas Hulpbetoon vzw (Liefdadigheidsstraat 39, 1240 Brussel). Vermeld “Voorkeurproject Palliatieve Zorg Sint-Vincentius”:

 • BE80 7765 9023 3377 (BIC GKCCBEDD)
Lees meer over de vzw Palliatieve Zorg Sint-Vincentius
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 04-oktober-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by