Patiëntveiligheid

We nemen zelf een heel aantal maatregelen om jouw zorg zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar als patiënt kun je ook een handje helpen.

Patiëntveiligheidskaart

Op de patiëntveiligheidskaart vind je acht tips om mee te helpen aan veilige zorg. De kaart geven we aan elke patiënt die in ons ziekenhuis opgenomen wordt. Gebruik de tips, geef informatie, beantwoord vragen en stel ze zelf ook. Zo werken we samen aan veilige zorg.

Patiëntenidentificatie

Het is belangrijk dat onze medewerkers weten wie je bent om de juiste zorgen te kunnen toedienen. De identificatie gebeurt doorheen het ziekenhuis aan de hand van je voornaam, naam en geboortedatum.

Bij een opname krijg je een polsbandje. Daarop staat je naam, voornaam en geboortedatum. Controleer of de gegevens correct zijn.

Zorgverleners in het ziekenhuis vragen je regelmatig naar je naam en geboortedatum voordat ze je verzorgen. Zo vermijden we vergissingen. Zeg je naam en geboortedatum aan elke zorgverlener en draag altijd je identificatiebandje.

Het ziekenhuis neemt deel aan indicatormetingen waarin gepeild wordt naar juiste patiëntenidentificatie. We voeren ook intern regelmatig controles uit waarbij we nagaan of ed identificatie goed wordt toegepast.

Is je bandje losgekomen of raak je het kwijt, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige. Besteed extra aandacht aan het polsbandje van je baby of kind.

Handhygiëne

Ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere patiënt via de handen van zorgverleners. We besteden daarom veel aandacht aan handhygiëne. Onze zorgverleners gebruiken handalcohol, zeep of handschoenen voor en na elk patiëntencontact. Ze dragen geen nagellak, ringen, armbanden, horloges of lange mouwen en hebben korte en verzorgde nagels.

Was zelf ook regelmatig je handen en vooral na het niezen of hoesten en na een toiletbezoek.

We nemen elk jaar deel aan een nationale campagne ter bevordering van de handhygiëne. Verder doen we intern regelmatig controles om na te gaan of de handhygiëne goed wordt toegepast.

Infectiepreventie

Binnen het ziekenhuis stelt de dienst infectiepreventie alles in het werk om zorginfecties te voorkomen. Een zorginfectie is een infectie die de patiënt oploopt tijdens het verzorgingsproces in het ziekenhuis.

Lees hier meer over infectiepreventie

Valpreventie

Sommige patiënten lopen meer risico op vallen omdat ze bijvoorbeeld niet goed ter been zijn of bepaalde medicatie nemen. Een val kan schade (zoals een breuk) of valangst veroorzaken.

Bij elke patiënt die opgenomen wordt, bepalen we het valrisico. Meld het aan de zorgverlener als je slecht ter been bent, onlangs gevallen bent, evenwichtsstoornissen hebt of als je gemakkelijk valt. Patiënten met een verhoogd valrisico krijgen een geel polsbandje.

Volg deze tips om een val te voorkomen.

Kledij

 • Draag altijd gesloten schoenen, loop niet op (anti-trombose) kousen of blote voeten.
 • Vermijd te lange kledij.

Beweging

 • Blijf bewegen (minimaal 30 minuten per dag).
 • Vermijd langer dan een half uur ononderbroken zitten.
 • Gebruik een aangepast loophulpmiddel als dat nodig is.
 • Vermijd bruuske bewegingen.

Kamer

 • Zorg voor een vrije doorgang (geen snoeren op de vloer, infuushouder bij het bed …).
 • Zet het bed in de laagste stand.
 • Zorg dat de vloer niet nat is, want dan kun je uitglijden.
 • Steek het licht aan als het te donker is in de kamer.
 • Leg hulpmiddelen (bel, bril, hoorapparaat …) dichtbij.
 • Zet bewegende hulpmiddelen in remstand als je ze niet gebruikt.
Brochure Valpreventie

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Sommige patiënten kunnen een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Ze kunnen medisch personeel verhinderen om correcte zorgen toe te dienen. Daarom moeten we soms vrijheidsbeperkende maatregelen gebruiken.

Die beslissing is altijd een gezamenlijke beslissing van de verschillende leden van een team. Als het kan, betrekken we ook de patiënt in de beslissing.

De vrijheidsbeperkende maatregelen worden verschillende keren per dag geëvalueerd, zodat we ze zo kort mogelijk moeten toepassen. De verpleegkundige informeert de familie en naasten over de genomen maatregelen. In acute gevallen gebeurt dat pas nadat de maatregelen al toegepast zijn.

Fixatie

Met fixatie bedoelen we elke handeling, methode of materiaal aan of in de buurt van de patiënt, die de bewegingsvrijheid beperkt. Ons ziekenhuis heeft een fixatiearm beleid wat wil zeggen dat we fixatiemaatregelen enkel toepassen als de patiënt een gevaar is voor zichzelf of anderen.

Meer info vind je in onze brochure fixatiearm beleid

Dwangmaatregelen, dwangmedicatie en isolatiekamer

Voor sommige patiënten zijn dwangmaatregelen, dwangmedicatie en/of afzondering in de isolatieruimte nodig. De isolatieruimte is een veilige en prikkelarme omgeving. Afzondering is een uitzonderlijke maatregel die enkel wordt toegepast in extreme situaties.

Veiligheidsdienst

AZ Sint-Lucas beschikt over een interne bewakingsdienst met vergunning van Binnenlandse Zaken. Ze zijn 7 dagen op 7, 24 uur op 24 aanwezig. De voornaamste taken van de veiligheidsdienst:

 • Preventie van diefstal, inbraak en andere criminaliteit.
 • Assistentie (begeleiding) van patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers.
 • Parkingcontrole.
 • Optreden bij incidenten zoals vandalisme, agressie, brand, evacuatie.
 • Orde en netheid handhaven (bijvoorbeeld wegbrengen rolstoelen).

Er is in het ziekenhuis ook camerabewaking.

Meer over onze kwaliteitsvolle zorg

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 15-juli-2022.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by