Patiëntveiligheid

We nemen zelf een heel aantal maatregelen om jouw zorg zo veilig mogelijk te laten verlopen, maar als patiënt kun je ook een handje helpen.

Patiëntveiligheidskaart

Op de patiëntveiligheidskaart vind je acht tips om mee te helpen aan veilige zorg. De kaart geven we aan elke patiënt die in ons ziekenhuis opgenomen wordt. Gebruik de tips, geef informatie, beantwoord vragen en stel ze zelf ook. Zo werken we samen aan veilige zorg.

Patiëntveiligheidsincident

Elke dag geven onze medewerkers het beste van zichzelf om jouw zorg onder de meest veilige omstandigheden te laten verlopen. Ondanks onze inspanningen kan er zich een onverwachte gebeurtenis in het zorgproces voordoen die tot schade bij de patiënt leidt, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden. Dit noemen we een patiëntveiligheidsincident. Hier lees je

Lees hier hoe we omgaan met incidenten en welke acties we ondernemen na een incident.

Patiëntenidentificatie

Het is belangrijk dat onze medewerkers weten wie je bent om de juiste zorgen te kunnen toedienen. De identificatie gebeurt doorheen het ziekenhuis aan de hand van je voornaam, naam en geboortedatum.

Bij een opname krijg je een polsbandje. Daarop staat je naam, voornaam en geboortedatum. Controleer of de gegevens correct zijn.

Zorgverleners in het ziekenhuis vragen je regelmatig naar je naam en geboortedatum voordat ze je verzorgen. Zo vermijden we vergissingen. Zeg je naam en geboortedatum aan elke zorgverlener en draag altijd je identificatiebandje.

Het ziekenhuis neemt deel aan indicatormetingen waarin gepeild wordt naar juiste patiëntenidentificatie. We voeren ook intern regelmatig controles uit waarbij we nagaan of ed identificatie goed wordt toegepast.

Is je bandje losgekomen of raak je het kwijt, vraag dan een nieuw bandje aan de verpleegkundige. Besteed extra aandacht aan het polsbandje van je baby of kind.

Handhygiëne

Ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere patiënt via de handen van zorgverleners. We besteden daarom veel aandacht aan handhygiëne. Onze zorgverleners gebruiken handalcohol, zeep of handschoenen voor en na elk patiëntencontact. Ze dragen geen nagellak, ringen, armbanden, horloges of lange mouwen en hebben korte en verzorgde nagels.

Was zelf ook regelmatig je handen en vooral na het niezen of hoesten en na een toiletbezoek.

We nemen elk jaar deel aan een nationale campagne ter bevordering van de handhygiëne. Verder doen we intern regelmatig controles om na te gaan of de handhygiëne goed wordt toegepast.

Infectiepreventie

Binnen het ziekenhuis stelt de dienst infectiepreventie alles in het werk om zorginfecties te voorkomen. Een zorginfectie is een infectie die de patiënt oploopt tijdens het verzorgingsproces in het ziekenhuis.

Lees hier meer over infectiepreventie

Valpreventie

Sommige patiënten lopen meer risico op vallen omdat ze bijvoorbeeld niet goed ter been zijn of bepaalde medicatie nemen. Een val kan schade (zoals een breuk) of valangst veroorzaken.

Bij elke patiënt die opgenomen wordt, bepalen we het valrisico. Meld het aan de zorgverlener als je slecht ter been bent, onlangs gevallen bent, evenwichtsstoornissen hebt of als je gemakkelijk valt. Patiënten met een verhoogd valrisico krijgen een geel polsbandje.

Volg deze tips om een val te voorkomen.

Kledij

 • Draag altijd gesloten schoenen, loop niet op (anti-trombose) kousen of blote voeten.
 • Vermijd te lange kledij.

Beweging

 • Blijf bewegen (minimaal 30 minuten per dag).
 • Vermijd langer dan een half uur ononderbroken zitten.
 • Gebruik een aangepast loophulpmiddel als dat nodig is.
 • Vermijd bruuske bewegingen.

Kamer

 • Zorg voor een vrije doorgang (geen snoeren op de vloer, infuushouder bij het bed …).
 • Zet het bed in de laagste stand.
 • Zorg dat de vloer niet nat is, want dan kun je uitglijden.
 • Steek het licht aan als het te donker is in de kamer.
 • Leg hulpmiddelen (bel, bril, hoorapparaat …) dichtbij.
 • Zet bewegende hulpmiddelen in remstand als je ze niet gebruikt.
Brochure Valpreventie

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Sommige patiënten kunnen een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Ze kunnen medisch personeel verhinderen om correcte zorgen toe te dienen. Daarom moeten we soms vrijheidsbeperkende maatregelen gebruiken.

Die beslissing is altijd een gezamenlijke beslissing van de verschillende leden van een team. Als het kan, betrekken we ook de patiënt in de beslissing.

De vrijheidsbeperkende maatregelen worden verschillende keren per dag geëvalueerd, zodat we ze zo kort mogelijk moeten toepassen. De verpleegkundige informeert de familie en naasten over de genomen maatregelen. In acute gevallen gebeurt dat pas nadat de maatregelen al toegepast zijn.

Fixatie

Met fixatie bedoelen we elke handeling, methode of materiaal aan of in de buurt van de patiënt, die de bewegingsvrijheid beperkt. Ons ziekenhuis heeft een fixatiearm beleid wat wil zeggen dat we fixatiemaatregelen enkel toepassen als de patiënt een gevaar is voor zichzelf of anderen.

Meer info vind je in onze brochure fixatiearm beleid

Afzondering

Isoleren is het afzonderen van de patiënt voor verzorging, verpleging en behandeling in een isolatiekamer. De isolatieruimte is een veilige en prikkelarme omgeving die de patiënt niet zelfstandig kan verlaten. Het afzonderen van een patiënt is een tijdelijke en kortdurende uitzonderingsmaatregel die we alleen gebruiken in crisissituaties waarbij de patiënt door zijn gedrag zichzelf of anderen in een gevaarlijke situatie brengt. Deze maatregel is van toepassing wanneer het gedrag van de patiënt niet corrigeerbaar is en wanneer andere minder ingrijpende maatregelen niet helpen of niet uitvoerbaar zijn.

De beslissing tot afzonderen wordt genomen door de arts in overleg met de aanwezige leden van het multidisciplinaire team.

Dwangmaatregelen, dwangmedicatie en isolatiekamer

Onder dwangmedicatie verstaan we het toedienen van medicatie tegen de wil van de patiënt. Wanneer een patiënt weigert om bepaalde medicatie in te nemen kan er beslist worden om onder dwang de medicatie toe te dienen (bv. kalmeringsmiddelen bij patiënten in acuut gevaar). Het is een maatregel die alleen in acute crisissituaties en om therapeutische redenen kan gehanteerd worden.

Vragen?

Met vragen over dwangmaatregelen, kun je terecht bij het verpleegkundig team van de betreffende afdeling of bij de behandelend arts.

Veiligheidsdienst

AZ Sint-Lucas beschikt over een interne bewakingsdienst met vergunning van Binnenlandse Zaken. Ze zijn 7 dagen op 7, 24 uur op 24 aanwezig. De voornaamste taken van de veiligheidsdienst:

 • Preventie van diefstal, inbraak en andere criminaliteit.
 • Assistentie (begeleiding) van patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers.
 • Parkingcontrole.
 • Optreden bij incidenten zoals vandalisme, agressie, brand, evacuatie.
 • Orde en netheid handhaven (bijvoorbeeld wegbrengen rolstoelen).

Er is in het ziekenhuis ook camerabewaking.

Meer over onze kwaliteitsvolle zorg

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 07-juli-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by