Naar huis na je opname

Zodra je voldoende hersteld bent, mag je het ziekenhuis verlaten. Je zal thuis nog verder moeten genezen. Denk dus vooraf al eens na over een paar dingen.

Bereid je goed voor

Een opname in het ziekenhuis is vaak zeer kort. Ga ervan uit dat je thuis verder moet herstellen. Neem daarom even de tijd om onderstaande punten te bekijken voor je in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Vraag aan je behandelend arts of huisarts wat je mag verwachten:

 • Hoe lang zal mijn opname duren?
 • Wat kan ik verwachten tijdens mijn herstelperiode?
 • Hoe lang zal mijn herstel duren?
 • Moet ik verder herstellen in een revalidatiecentrum, hersteloord of kortverblijf?
 • Is er nog nabehandeling nodig?
 • Zijn er dingen die ik niet zal kunnen doen als ik naar huis ga?
 • Heb ik hulpmiddelen nodig, zoals een ziekenhuisbed, een looprek, krukken ...?
 • Heb ik bijkomende hulp nodig, zoals thuisverpleging, kinesitherapie of andere?

En heb je ook hieraan gedacht?

 • Bracht ik mijn familie op de hoogte?
 • Is de thuishulp op de hoogte?
 • Is er opvang geregeld voor mijn gezin/familieleden voor wie ik zorg?

Misschien kun je hier en daar wel wat hulp gebruiken. Hulp bij het poetsen, koken of boodschappen doen bijvoorbeeld. Daarvoor kan je een beroep doen op professionele diensten. Het is belangrijk dat je die diensten voor de opname aanvraagt, zodat je onmiddellijk hulp krijgt bij terugkeer naar huis. Onze sociaal werkers kunnen je helpen met de praktische regeling.

Checklist voor ontslag

We maakten een handige checklist die je helpt om alles voor te bereiden voor je ontslag uit het ziekenhuis.

Hoe laat moet je het ziekenhuis verlaten op de dag van ontslag?

Op je kamer hangt een formulier ‘Wanneer mag je naar huis?'. Daar noteert de verpleegkundige tijdens je verblijf al de voorlopige ontslagdatum. Als die wordt bijgestuurd, schrijven we dat ook op het formulier.

Je behandelende arts bepaalt de definitieve ontslagdatum en uur. We brengen jou daar de dag voordien van op de hoogte. We vragen je om voor 11u ’s ochtends de kamer te verlaten.

Vervoer

Bij ontslag laat je je best door familie, vrienden of kennissen naar huis brengen. Als dat om medische of andere redenen niet mogelijk is, kunnen we vervoer vanuit het ziekenhuis organiseren (bv. taxi, ziekenvervoer). Vraag bij je ziekenfonds na of je daarvoor een tussenkomst kan krijgen.

Als je slecht ter been bent, kun je een rolstoel gebruiken om je van de afdeling naar de wagen te verplaatsen. Je begeleider kan de rolstoel afhalen in het onthaal naast de receptie, buiten voor de ingang van het ziekenhuis of in de rolstoelenberging aan de parking. De rolstoelen zitten aan elkaar vast met een kettingsysteem. Met een munt van 1 euro kan je ze ontkoppelen.

Thuishulp

Een greep uit de mogelijkheden:

 • Voor maaltijden kun je terecht bij een traiteur uit de buurt. Je kan ook aan huis laten leveren via een koerierdienst. Boodschappen kun je ook naar huis laten brengen. Verschillende grootwarenhuizen bieden deze service aan.
 • Voor alle huishoudelijke taken (gezins- en bejaardenhulp) kun je een beroep doen op professionele diensten.
 • Krukken, een looprek, een rolstoel, ziekenhuisbed of andere hulpmiddelen kun je via de uitleendienst van je ziekenfonds aanvragen.

Onze sociaal werkers helpen je graag op weg!

Revalidatie

Als je na je verblijf in het ziekenhuis nog niet direct naar huis kunt en nog verder moet herstellen, kan een verblijf in een hersteloord, revalidatiecentrum of kortverblijf een oplossing bieden. Bespreek met je behandelend arts of huisarts wat de beste keuze is.

Zo'n verblijf vraag je best voor je opname aan. Zo heb je de meeste kans op een vlotte overgang van het ziekenhuis naar deze vorm van verlengde opname.

De factuur

Je ontvangt de factuur per post, op het einde van de maand die volgt op de maand van je ontslag uit het ziekenhuis. Betaal de factuur binnen de 30 dagen na verzenddatum. De betaalgegevens vind je op het bijgevoegde overschrijvingsformulier. Bij een langdurig verblijf ontvang je op het einde van elke maand een factuur.

Nog vragen?

Als je vragen hebt of meer informatie wenst, kun je terecht bij de sociaal werker die verbonden is aan de afdeling of dienst. Ook de sociaal werker van je ziekenfonds of het OCMW kan verder helpen.

Contact

Sociale dienst

op afspraak (weekdagen 8u30-12u15 en 13u15-16u30) secretariaat.socialedienst@azstlucas.be
09 224 58 01
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 26-juni-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by