Hersenoperatie (craniotomie)

Afdeling: Neurochirurgie

We voeren een hersenoperatie of craniotomie uit om een hersentumor maximaal te verwijderen en om de definitieve diagnose te kunnen stellen.

Soms voeren we eerst een kleine operatie uit om een klein stukje weefsel te verwijderen dat we kunnen onderzoeken. Dit noemen we een biopsie. Aan de hand van die weefseldiagnose stellen we het verdere behandelplan op: maximale verwijdering van de tumor, bestraling en/of chemotherapie.

Om het gezwel te verwijderen, is een craniotomie of trepanatie nodig. Daarbij maken we verschillende gaatjes in de schedel die met elkaar verbonden worden. Zo maken we een grotere opening in de schedel.

De bedoeling is om zoveel mogelijk tumorweefsel te verwijderen, maar met behoud van de functie. Het weggenomen weefsel onderzoeken we onder de microscoop in het lab om tot een juiste weefseldiagnose te komen.

Tijdens de ingreep gebruikt de neurochirurg verschillende hulpmiddelen en technieken om de ingreep veilig te laten verlopen:

  • Neuronavigatie: aan de hand van een NMR-scan kan de chirurg tijdens de ingreep navigeren (zoals een GPS-systeem) en een zeer precieze plaatsbepaling doen.
  • Via echografie kan de chirurg het gezwel tijdens de ingreep zien en precies lokaliseren. Op het einde van de ingreep controleren we of er nog tumorweefsel is achtergebleven.
  • Als het nodig is, maken we gebruik van neuromonitoring om de functie van de hersenen, ruggenmerg en zenuwen te bewaken. De zenuwcellen worden tijdens de ingreep gestimuleerd en worden continu gemeten met speciale apparatuur. Zo kunnen we mogelijke beschadiging op tijd signaleren en voorkomen.
  • In bepaalde gevallen maken we de patiënt tijdens de ingreep wakker (awake craniotomy of wakkere hersenchirurgie). Op die manier kunnen we bepaalde hersengebieden in kaart brengen die nodig zijn voor de spraak, het bewegen van arm of been, het gevoel, het zicht, enz. en vermijden we beschadiging van deze gebieden.
  • Bij sommige tumoren (gliomen) maken we gebruik van een speciale stof (5-ALA) die je enkele uren voor de ingreep krijgt toegediend. Deze stof wordt in verhoogde mate opgenomen in sommige gliomen. Tijdens de ingreep beschijnen we het weefsel met speciaal licht en licht het gezwel op. Zo kunnen we de grens met normaal weefsel beter bepalen.

Nazorg

Een tot twee weken na de operatie kom je weer op het spreekuur bij de neurochirurg die jou geopereerd heeft. Tijdens dit gesprek bekijkt de chirurg de operatiewonde, krijg je de uitslag van het weefselonderzoek en stellen we het behandelplan voor dat werd besproken op het multidisciplinair overleg.

Afhankelijk van de behandelmogelijkheden kan er een gesprek plaatsvinden met de medisch oncoloog of radiotherapeut (bestralingsarts). De afspraken worden gemaakt via de behandelend neurochirurg.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 05-januari-2021.

Neurochirurgie

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by