Inwendige 8 (longziekten)

09 224 51 49
straat 49
IMG 4277

Op deze pagina

Op de dienst longziekten kun je terecht met infectieziekten zoals astma, allergie, chronisch obstructief longlijden (COPD), kwaadaardige aandoeningen, slaapproblemen en enkele meer uitzonderlijke longziekten.

Wat is pneumologie?

Pneumologie is de algemene naam voor verschillende longziekten. Dat mag je ruim zien: er is niet alleen aandacht voor de longen, maar ook voor de longvliezen (pleura), de thoraxwand, de ademhalingsspieren en de luchtwegen.

De longen staan via de luchtwegen in rechtstreekse verbinding met de buitenlucht. Daarom verdienen omgevingsfactoren zoals roken, luchtverontreiniging, allergenen en blootstelling aan stoffen door je beroep extra aandacht.

De longartsen werken samen in associatieverband en spitsen zich elk toe op een deeldomein of specialiteit. Ze bieden totaalzorg van diagnose en onderzoek tot behandeling en revalidatie. Ze verdelen onderling het werk en bespreken de patiënten regelmatig samen.

Bij het verlaten van het ziekenhuis word je zoveel mogelijk naar jouw specifieke longarts terug verwezen.

Wie zorgt voor jou op de afdeling inwendige 8?

De artsen

Opvolging door de artsen

De opvolging op de afdeling gebeurt door alle longartsen. Zij worden bijgestaan door de assistenten in opleiding. Elke week toert één van de longartsen en komt deze dagelijks bij jou langs. Op zaterdag komt de arts van wacht langs, op zondag alleen als het nodig is. Er is dagelijks overleg met de verpleging.

Na je verblijf op de afdeling word je op de consultatie verder opgevolgd door de arts bij wie je voordien gekend was. Had je nog geen vaste longarts voor je opname, dan krijg je een afspraak bij de arts die je opgenomen heeft.

Tijdens je verblijf kan jouw familie terecht bij de longartsen. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken via de verpleegkundige op de afdeling of via het secretariaat longziekten.

De verpleegkundige

Het verpleegkundig team op de afdeling longziekten is opgeleid om jouw behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De verpleegkundigen en medewerkers vormen de rode draad doorheen jouw verblijf in het ziekenhuis. Vanaf je opname tot het ontslag begeleidt het team je met aandacht voor kwaliteitsvolle zorg en veiligheid. Via dagelijks overleg probeert de verpleging tegemoet te komen aan jouw persoonlijke noden en actief mee te werken aan je herstelproces. Je mag de verpleegkundigen en medewerkers altijd aanspreken als je specifieke vragen of problemen hebt.

Het team staat onder leiding van hoofdverpleegkundige Chantal Bracke. Met vragen kun je steeds bij haar terecht.

Chantal Bracke inwendige 8

Chantal Bracke

Dienstverantwoordelijke Inwendige 8 chantal.bracke@azstlucas.be
09 224 51 49 Straat 49

De logistieke en schoonmaakdienst

De logistieke dienst verzorgt de persoonlijke maaltijdbevraging en staat in voor de logistieke ondersteuning van de afdeling. De dienst schoonmaak houdt jouw kamer kraaknet.

De administratief logistiek assistente

Zij staat in voor de administratieve ondersteuning van onze afdeling en het onthaal. Je vindt haar aan de balie van de afdeling of kunt haar telefonisch bereiken via 09 224 51 49. Zij helpt je verder op weg of verwijst je door.

De kinesitherapeut

De kinesitherapeut helpt je met ademhalings- en/of mobilisatie-oefeningen. Soms wordt de ergotherapeut ingeschakeld als aanvulling. Die richt zich op het herwinnen van jouw zelfredzaamheid in het dagelijks leven zoals persoonlijke zorg, voeding en verplaatsing. Samen met jou wordt er gezocht naar de juiste oefeningen en hulpmiddelen.

De sociale dienst

De sociale dienst biedt hulp op het vlak van sociale, psychische en relationele moeilijkheden die samengaan met jouw ziekte, het verblijf en de behandeling in het ziekenhuis. Ook praktische problemen en vragen van financiële of administratieve aard kun je met de sociaal werker bespreken. Zij regelt onder andere thuishulp, uitleenmateriaal en zoekt samen met jou naar een geschikte oplossing als je revalidatie nodig hebt. Lees meer over de sociale dienst.

Het oncologisch begeleidingsteam (OBT)

Het begeleidingsteam komt indien nodig bij jou en je familie langs om een persoonlijke opvolging en begeleiding tijdens het oncologisch behandeltraject te voorzien. Het OBT bestaat uit een verpleegkundige en een psychologe. Meer info over het OBT vind je hier.

De diëtiste

De diëtiste bekijkt welke aanpassingen er eventueel in jouw voedingspatroon nodig zijn voor een beter herstel. Als je een bepaald dieet moet volgen, krijg je van haar ook uitleg hierover. Meer info over onze diëtisten vind je hier.

Het palliatief supportteam (PST)

Het PST kan bij jou en jouw familie langskomen in het kader van rouwbegeleiding, informatie over de palliatieve eenheid en info over euthanasie/wilsbeschikking. Het PST bestaat uit twee verpleegkundigen en één psychologe. Lees hier meer over dit team.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Elke week is er op dinsdag een overleg tussen de arts, de verpleegkundige, de kinesitherapeut, het OBT, het PST, de sociale dienst en de diëtiste. Zij wisselen informatie uit en zoeken naar oplossingen om jouw zorg op maat te kunnen bieden tijdens jouw verblijf en om jouw ontslag zo optimaal mogelijk voor te bereiden.

Ontslagplanning

Wij streven een optimalisering in de zorg na. We proberen daarom jouw verblijf in het ziekenhuis zo kort mogelijk te houden. Een mogelijke ontslagdatum wordt zo snel mogelijk vooropgesteld, maar het is mogelijk dat jouw ontslag in de loop van jouw verblijf wordt bijgestuurd.

Vaak ben je voldoende geholpen met wat extra ondersteuning thuis. Wanneer je door jouw aandoening minder zelfredzaam bent of wanneer je thuis weinig hulp hebt, zoeken we een revalidatiedienst binnen of buiten ons ziekenhuis of naar een permanente oplossing (zoals een revalidatiecentrum of een woonzorgcentrum). Wachttijden voor deze diensten en centra zijn soms lang. Daarom bespreken we dit al vroeg tijdens jouw verblijf.

Bij ontslag ontvang je van de verantwoordelijke verpleegkundige een aangepaste medicatielijst, de nodige medicatie, een brief voor de huisarts, een medicatielijst voor jouw apotheek en de nodige afspraken voor verdere opvolging.

De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 11-juli-2023.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by