Dikke darmkanker

Wat is dikke darmkanker?

In Vlaanderen krijgen jaarlijks ongeveer 5.000 personen de diagnose van darmkanker. Iedere Vlaming, man of vrouw, heeft een gemiddeld risico van 5% (1 op 20) om ooit met darmkanker geconfronteerd te worden. Vanaf de leeftijd van 50 jaar ziet men dat de frequentie van darmkanker geleidelijk aan toeneemt.

Dikke darmkanker ontstaat door een kwaadaardige ontaarding van kliercellen in het darmslijmvlies. De dikke darm bestaat uit vier delen: colon ascendens of het stijgende gedeelte, colon transversum of het dwarse gedeelte, colon descendens of het dalende gedeelte en ten slotte het sigmoïd, het S-vormig deel van de dikke darm. Het sigmoïd eindigt in de endeldarm (rectum) en de aars. De dikke darm is ongeveer 1,5 meter lang. De wand van de dikke darm bestaat uit verschillende lagen (van diep naar oppervlakkig een spierlaag, een laag bindweefsel en een laag slijmvlies). De dikke darm maakt deel uit van het spijsverteringsstelsel en heeft als voornaamste functie om water en vetzuren uit de verteerde voedselresten te halen.

Symptomen

Een darmpoliep begint als een kleine woekering van het darmslijmvlies en kan in de loop van meerdere jaren groeien. Dat gaat meestal niet gepaard met klachten.

Pas als het gezwel groot genoeg is om een bloeding te veroorzaken of de normale passage in de dikke darm belemmert, ontstaan er klachten. Op dat ogenblik is de tumor vaak al in een gevorderd stadium. Dat wil zeggen dat de tumor doorheen de wand van de dikke darm is gegroeid (zie prentje) of dat er uitzaaiingen (metastasen) zijn opgetreden.

Darmkanker tumor

Levensverwachting

De overleving van mensen die getroffen worden door darmkanker is in de loop van de laatste 20 jaar sterk verbeterd. Dit heeft onder andere te maken met meer vroegtijdige diagnose, verbeterde operatietechnieken en postoperatieve zorgen, beter inzicht in het proces van ontaarding en nieuwe technieken van medische beeldvorming.

Wanneer darmkanker in een vroegtijdig stadium ontdekt wordt, heb je 90% kans om te genezen. De enige manier om darmkanker in een vroeg stadium op te sporen is door darmkankerscreening. Screening of preventief onderzoek is het onderzoeken van mensen die geen klachten hebben.

Screeningsonderzoeken

Verdere onderzoeken

Wanneer de diagnose van dikke darmkanker wordt vastgesteld, dient de uitgebreidheid van de ziekte en het tumorstadium te worden bepaald. Hiervoor is medische beeldvorming door CT-scan of MRI noodzakelijk.

Bij specifieke indicaties is een FDG-PET/CT-scan wenselijk. Deze wordt uitgevoerd in het PET/CT-centrum Marie Curie. Bij het PET/CT-onderzoek wordt een kleine hoeveelheid radioactief suiker intraveneus toegediend. Zo kunnen we het verhoogde energiegebruik in kankercellen in beeld brengen. Met een PET/CT-scan kunnen mogelijke uitzaaiingen in het volledige lichaam opgespoord worden.

Nazorg en opvolging

Na het afronden van de behandeling verwachten we je regelmatig in het ziekenhuis op consultatie. Tijdens deze consultatie bespreekt de arts de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken (bloedtesten en medische beeldvorming) met jou. De coloscopie moet ook regelmatig herhaald worden. Tijdens de opvolgmomenten peilen we ook naar eventuele laattijdige neveneffecten van de behandeling. Om je te helpen bij het herstel en het terugvinden van het evenwicht in je leven kun je ook na de behandeling nog terecht bij je begeleidingsverpleegkundige of oncopsycholoog.

Contact

Vanaf het moment dat de diagnose gesteld wordt, kun je een beroep doen op ons oncologisch begeleidingsteam. Jij en/of je familie kunnen bij de begeleidingsverpleegkundige en de oncopsycholoog terecht met vragen en met je verhaal. Zij vormen verder een vast aanspreekpunt doorheen uw traject.

Debruyne Evelien

Evelien Debruyne

Dienstverantwoordelijke oncologisch begeleidingsteam evelien.debruyne@azstlucas.be
09 224 57 93
Dora Van Haver

Dora Van Haver

Psycholoog oncologisch begeleidingsteam dora.vanhaver@azstlucas.be
09 224 57 91 Tijdelijk afwezig
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 16-maart-2023.

Maag-, darm- en leverziekten

Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by