09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Geriatrie

De afdeling geriatrie richt zich tot ouderen waarbij zowel een veelzijdige als specifieke behandeling en begeleiding aangewezen is. Het is een acute hospitalisatieafdeling met een gemiddelde ligduur van 11 à 12 dagen. Het AZ Sint-Lucas beschikt over vijf evenwaardige geriatrische afdelingen, verdeeld over campus Sint-Lucas en campus Volkskliniek.

 

Het doel van een verblijf op de afdeling geriatrie:

  • Het opstellen van een volledig medisch behandelings- en verzorgingsplan.
  • Streven naar een maximaal herstel, het behouden of verbeteren van de zelfredzaamheid en het streven naar een optimale levenskwaliteit.
  • Streven naar een zo kort mogelijke opnameduur. De opname is tijdelijk, met als doel nadien terug te keren naar huis of een thuisvervangend milieu.
  • Verderzetten van een reeds opgestarte behandeling of onderzoeken na een transfer van een andere afdeling.

De afdeling is aangepast aan de noden van de oudere patiënt:handleuningen in de gangen, verhoogde toiletten, ...

 

Totale zorg

Naast de lichamelijke problematiek wordt er ook aandacht besteed aan het psychisch en sociaal functioneren. Uw behandeling en verzorging worden verzekerd door een team, samengesteld uit diverse disciplines.