Spine Unit

Neurochirurgie

Spine Unit, een multidisciplinaire samenwerking

De Spine unit werd opgericht in 2012 en bestaat uit een team van artsen van de diensten fysiche geneeskunde, neurochirugie, orthopedie en het pijncentrum en beoogt een multidisciplinaire benadering van de wervelkolompathologie.

Deze multidisciplinaire samenwerking is in vele opzichten uniek. De artsen gaan heel laagdrempelig met elkaar in overleg en er wordt een vlotte doorverwijzing naar de diensten onderling gefaciliteerd. Daarnaast vinden er ook multidisciplinaire spine consults plaats (al dan niet met de aanwezigheid van de patiënt). Het verhaal van de patiënt wordt dan vanuit de verschillende disciplines beluisterd en verder bevraagd. Ook het klinisch onderzoek wordt door de verschillende artsen uitgevoerd, aangevuld en geïnterpreteerd. De artsen bestuderen samen de beeldvorming, bekijken de medicatielijst, overlopen het reeds doorlopen behandeltraject en komen tot een gemeenschappelijk behandelvoorstel

Voor de artsen zelf is de multidisciplinaire samenwerking ook verrijkend. Zij houden elkaar up-to-date wat behandelmogelijkheden betreft. Door elkaars expertises beter te kennen, wordt er nog sneller onderling overleg gepleegd.

Patiënten met rug- en nekklachten worden naar de spine unit doorverwezen vanuit één van de deelnemende disciplines. Dankzij de multidisciplinaire samenwerking maakt het nu veel minder dan vroeger uit of een patiënt zijn eerste consultatie bij orthopedie, neurochirurgie, fysische geneeskunde of in het pijncentrum heeft. Door de samenwerking tussen al deze disciplines kan een patiënt er zeker van zijn dat hij steeds de voor hem meest gepaste behandeling zal krijgen. Een multidisciplinair consult kan zowel door een arts-specialist als huisarts aangevraagd worden.

Wat is een Multidisciplinair Spine Consult (MSC)?

Het Multidisciplinair Spine Consult is een overlegmoment waarop de patiënt wordt besproken door artsen van verschillende disciplines, namelijk fysische geneeskunde, neurochirurgie, orthopedie en het pijncentrum. De patiënt kan uitgenodigd worden hierbij aanwezig te zijn, maar het overleg kan ook plaatsvinden zonder aanwezigheid van de patiënt.

Pijnklachten in de nek, de middenrug of de lage rug die al dan niet gepaard gaan met een uitstraling naar de ledematen hebben een belangrijke impact op de levenskwaliteit van patiënten. Het MSC engageert zich om een goed gemotiveerd behandelingsplan op te stellen met doelstellingen op korte en lange termijn. Hierbij levert elke discipline een meerwaarde aan vanuit haar invalshoek. Er wordt rekening gehouden met de psychologische, sociale en arbeidscontext.

Op het MSC worden alle beschikbare medische gegevens met betrekking tot het probleem bekeken. Er wordt een voorstel aangaande arbeidsgeschiktheid of arbeidsaanpassingen gemaakt. Van dit overleg wordt steeds een schriftelijk verslag gemaakt.

Een MSC kan plaatsvinden zonder aanwezigheid van de patiënt als in de 120 dagen voorafgaand aan het MSC de patiënt onderzocht werd door minstens één deelnemer van een chirurgische (neurochirurgie/orthopedie) en één deelnemer van een niet-chirurgische specialisme (fysische geneeskunde/pijncentrum). Als de patiënt wel aanwezig is op het MSC, volstaat één voorafgaande consulatie bij één van de deelnemende disciplines, in de 120 dagen voorafgaand aan het MSC. Een MSC wordt steeds schriftelijk aangevraagd door de behandelende arts of huisarts.

Welke indicaties komen in aanmerking voor een MSC?

  • Patiënten met chronische nekpijn of rugpijn waarbij er een chirurgische behandeling overwogen wordt.
  • Wanneer er een lumbale fusie op meer dan twee niveaus overwogen wordt bij een degeneratieve pathologie (artrose).
  • Bij een revisie-ingreep op hetzelfde niveau omwille van degeneratieve pathologie langs dezelfde kant en langs dezelfde toegangsweg.
  • Chronische rugpijn die op invaliderende wijze blijft bestaan en waarbij na 6 maanden conservatieve en revalidatie therapie onvoldoende effect bekomen wordt.
  • Radiculopathie die op invaliderende wijze langer dan 6 maanden blijft bestaan ondanks niet chirurgische therapie.
  • Chronische nekpijn of rugpijn met of zonder brachialgie/ischialgie voorafgaand aan een vierde therapeutische interventionele pijnbehandeling binnen de 12 maanden.
  • In geval van indicatoren die wijzen op een verhoogd risico op een ongunstige prognose en waarbij chirurgische behandeling overwogen wordt.
  • Patiënten waar neuromodulatie overwogen wordt.
  • Patiënten waar percutane vertebro-/kyfoplastie overwogen wordt met uitzondering van oncologische indicatie.
Een consultatie op de spine unit betekent voor de patiënt een absolute meerwaarde. Elke arts luistert naar het verhaal van de patiënt en zoekt actief mee naar de beste oplossing.
De inhoud van deze pagina werd samengesteld door de betrokken dienst(en). Laatste update: 06-mei-2024.
Naar boven

AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Groenebriel 1
9000 Gent

GPS adres

Terhagen

09 224 61 11
info@azstlucas.be
Qualicor Europe Logo RGB

AZ Sint-Lucas behaalde het Qmentum-kwaliteitslabel van Qualicor Europe

made by