09 224 61 11

Lettergrootte: a a a

Brachytherapie

Bij brachytherapie worden radioactieve stoffen in of tegen de tumor aangebracht met als doel een zeer hoge stralingsdosis lokaal te geven met als gevolg een minimum aan complicaties op de normale weefsels. Het is een essentieel onderdeel van de radiotherapeutische behandeling.

Brachytherapie is echter veel preciezer, omdat de gebruikte radioactieve elementen tot in of vlak tegen de te bestralen regio gebracht worden. Zo kan radioactief materiaal in naalden aangebracht worden die in of naast het te bestralen gezwel geplaatst worden. Dit heet interstitiële brachytherapie en wordt toegepast bij prostaatkanker.

Brachytherapie wordt toegepast bij patiënten die een beginstadium van prostaatkanker hebben, waarbij de patiënt bovendien nog aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

 

Voorwaarden om een terugbetaling te bekomen:

 • De PSA mag niet hoger zijn dan 20.
 • De kanker moet in een beginstadium zijn.
 • Het prostaatvolume mag niet groter zijn dan 50 à 60 gram.
 • Geen recente TURP met een groot defect.
 • Op de raadpleging wordt samen met de uroloog de behandelingsmethode besproken. De patiënt krijgt dan een informatiebrochure mee over het verloop van de implantatie van radioactief Jodium bij prostaatkanker, die hij thuis rustig kan doornemen. Bij opname wordt nogmaals aan de patiënt de kans geboden om eventuele vragen te stellen.

 

Voordelen van brachytherapie:

 • De radioactiviteit beperkt zich tot het orgaan waarom het gaat, het gezonde weefsel dat er vlakbij ligt wordt maximaal gespaard.
 • De bestralingsdosis kan soms hoger zijn.
 • Even doeltreffend als chirurgie voor geselecteerde patiënten.
 • Korte opnameduur.
 • Kans op impotentie dan bij uitwendige bestraling:40% minder.
 • Incontinentie komt vrijwel niet voor.
 • Kleiner risico van darmproblemen dan bij uitwendige bestraling.
 • Snellere terugkeer naar het gewone leven.

Nadelen van brachytherapie:

 • Behandeling kan tijdelijk wat oncomfortabel zijn.
 • Alleen geschikt voor kleine tumor of prostaatkanker in vroeg stadium.
 • Kan gedurende meerdere maanden tijdens het urineren een brandend gevoel geven.
 • Kan op korte en lange termijn onvermogen tot het krijgen van een erectie veroorzaken (tot 40%).

 

De dag voor de operatie

 • Uw huisarts zorgt voor een bloedonderzoek en hartonderzoek. Indien dit niet het geval is, zal men in het ziekenhuis deze onderzoeken nog uitvoeren. Uw arts beslist of er nog een foto van de longen moet worden gemaakt.
 • U komt de dag voordien binnen, ofwel op de dag van de operatie. Dit wordt op voorhand afgesproken met uw behandelende arts.
 • Als u dezelfde dag binnenkomt moet u nuchter zijn en blijven tot na de operatie.
 • Het uur van de operatie zal u worden meegedeeld door de verpleegkundige, maar door bepaalde aanpassingen in het operatieprogramma kan dit uur soms vervroegen of verlaten.
 • U wordt geschoren volgens advies van de arts.
 • U krijgt nog een avondmaal.
 • Er gebeurt een darmreiniging: u krijgt een klein lavement toegediend.
 • In de vooravond komt de anesthesist langs die u enkele vragen zal stellen en het uur van de ingreep zal meedelen. Hij/zij zal een slaapmiddel voorzien dat u gerust kan innemen om een goede nachtrust te verzekeren.
 • Vanaf 24u zal de nachtverpleegster uw glas wegnemen omdat u volledig nuchter moet zijn voor de operatie.
 • Indien u bloedverdunners neemt zoals vb Asaflow, Aspirine, Marevan of andere dient u deze minstens zeven dagen voor de operatie te stoppen. Informeer altijd eerst bij uw huisarts of behandelende dokter.

 

De dag van de operatie

 • U wordt op tijd gewekt en krijgt een tweede darmreiniging toegediend, een klein lavement.
 • Voor de operatie krijgt u een antibioticum toegediend dat u mag innemen met een slokje water. Nadien blijft u verder nuchter.
 • Er worden anti -trombosekousen aangepast. Mocht u deze thuis in uw bezit hebben, gelieve deze dan zeker mee te brengen.
 • Net voor de operatie krijgt u een licht kalmeermiddel toegediend, voorgeschreven door de anesthesist.
 • Na een seintje van het operatiekwartier wordt u in uw bed naar de voorbereiding van de operatiekamer gebracht. Daar kan u met eventuele vragen of bemerkingen nog bij de anesthesist terecht. In de voorbereidingskamer wordt ook een infuus geplaatst ter voorbereiding op de narcose.
 • Op de deur van de kamer wordt een speciaal teken van radioactiviteit bevestigd.

 

Zorgen na de operatie

 • Na de operatie blijft u nog even in de ontwaakkamer van het operatiekwartier tot u goed wakker bent. De anesthesist beslist wanneer u naar de kamer terug kunt. In de ontwaakkamer is er geen bezoek van de familie toegelaten.
 • U heeft een infuus (kathetertje) in de arm of hand.
 • U heeft een katheter (kunststofslangetje) in de blaas die op het bovenbeen wordt vastgekleefd.
 • Een ijspak wordt aangebracht ter hoogte van het perineum, waarbij regelmatig wordt gecontroleerd of er geen bloeduitstorting of zwelling aanwezig is.
 • De urinecollector wordt regelmatig geledigd door een filtertje, zodat eventuele losgekomen zaadjes worden opgevangen: dit is een normale procedure die hoort bij elke brachytherapiebehandeling.
 • Er is regelmatig controle van bloeddruk en pols en dit ook gedurende de nacht.
 • De verpleegkundige deelt u mee vanaf wanneer u iets mag drinken.

De dag na de operatie

 • Na bezoek van uw arts worden het infuus en de katheter verwijderd.
 • U wordt naar de dienst radiologie gebracht voor een controlefoto van de ingebrachte zaadjes voordat u naar huis gaat.
 • Nadat de katheter verwijderd is, moet u een aantal keren spontaan kunnen plassen door het filtertje voor u naar huis kan.
 • U krijgt nog een verbandset met pincet en loden potje mee om eventueel verloren zaadjes in te doen. Men toont u eerst een zaadje als voorbeeld.
 • U krijgt een afspraak om binnen 1 maand op controle te gaan bij de uroloog en een afspraak voor controlefoto’s op de bestralingsafdeling.

 

Stralingsveiligheid bij de patiënt

 • Er wordt slechts een minimum aan radioactiviteit gemeten.
 • Er is totaal geen gevaar voor patiënt, familie of omgeving indien u de regels volgt die worden uitgelegd als u het ziekenhuis verlaat.
 • Er komt geen Jodium vrij in het lichaam.
 • Het eerste half jaar wordt wel geadviseerd zeer dichte contacten met mogelijke zwangere vrouwen en kinderen te beperken (vb geen kleine kinderen meerdere uren op de schoot nemen).
  Normale contacten leveren echter geen problemen op.

Laatste update 01/12/2017 - team urologie, andrologie en steenkliniek